Posts Tagged ‘Velfærdsteknologi’

h1

Ny bog: velfærd, teknologi og læring i et professionsperspektiv

April 28, 2015

– en række artikler om velfærdsteknologi og uddannelse. Bogen henvender sig til alle, der er optaget af forholdet mellem læring, teknologi og velfærdsarbejde. Med bogen ønsker vi at give adgang til de erfaringer, konceptualiseringer og refleksioner, der er udviklet i forsknings- og udviklingsprojektet ”Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring” (VIOL). Download bogen og læs mere om VIOL-projektet.

Bøger

h1

Ny teknologi i velfærdsprofessioner

August 30, 2014

I begyndelsen af september udkommer Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3 2014 med et temanummer om Ny teknologi i velfærdsprofessioner. Temanummer redaktører: Marianne Brodersen, Bodil Øster og Mikala Hansbøl (gæsteredaktør)

Læs redaktionel indledning

Artikelbidrag:

Kasper Schiølin: Digitaliseringen af daginstitutionerne – hvorfor ikke bare lade være?

Søren Langager: Velfærdsteknologi og handicap – øget frihed til mindre samvær?

Lene Storgaard Brok og Vibeke Schrøder: Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal lærere lære om teknologi i lærerarbejdet?

Mikala Hansbøl: Flere veje til at begribe og håndtere teknologi i professionsarbejdet.

I forlængelse af udgivelsen afholdes et åbent debatarrangement den 2. oktober kl. 16.30-19.00 i Festsalen på DPU, hvor temaet ‘levendegøres’ ved korte oplæg fra skribenter og fælles diskussion med hinanden og ‘publikum’.

Håber vi ses 🙂

 

h1

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

April 23, 2014

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

Velfærdsteknologi skaber muligheder og udfordringer – Hvordan skabes dynamisk udvikling, hvor både borgere og professionelle medvirker? Oplæg, aktiviteter og diskussion.

Forskningens Døgn

Program

Kl.13:00

Velkomst

Elise Bromann Bukhave, Uddannelseschef for Bioanalytikeruddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen, Campus Næstved.

 

Kl.13:05 – 13.35                 

Robotteknologi og udvikling af praksis

Kitt Vestergaard, Lektor i Forskningsprogram for Regional udvikling og Velfærdsinnovation, Forskning og Innovation.

  • Hvordan kan robotteknologi bidrage til udvikling af praksis i sundhedsvæsnet – kan robotter forbedre behandling og pleje?
  • Hvordan kan fremtidens sundhedsprofessionselle arbejde helhedsorienteret med robotteknologi i konkrete praksissammenhænge?

Fokus på den ændrede rollesætning i samspillet mellem patient/borger og den sundhedsprofessionelle.

 

Kl.13:35 – 14.10                 

Brugerinvolvering i teknologiudvikling

Play Alive A/S og Niels Henrik Helms, Chef for Forskning og Innovation.

Hvordan skaber vi praksisudvikling i stedet for snæver teknologiudvikling, og, hvordan kan vi involvere studerende på en autentisk måde, der både skaber udvikling i professionsfeltet og dynamisk læring for de studerende?

Erfaringer med rehabilitering og interaktive teknologier samt afprøvning i praksis.

 

Kl.14:10 – 14.45               

“Workshop all inclusive” (Kaffe, kage og kollektiv hjernecelleaktivitet)

Dorte Guling, Uddannelseschef for Sygeplejerskeuddannelsen og Therese Llambias, Lektor i Forskningsprogram for Regional udvikling og Velfærdsinnovation, Forskning og Innovation.

 

Kl.14:45 – 15.45               

Telesundhed, professionsnydannelser og læring. Det nære sundhedsvæsen.

Mikala Hansbøl, ph.d. og forsker fra Education Lab – Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, Annette Jørgensen, Lektor ved Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde, Kirsten Teglgaard Lund, Lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde.

Telesundhed, telemedicin, velfærdsteknologi, sygepleje, behandling og træning via skærme i hjemmet, selvmonitorering og hjemmeomsorg. Alle disse ord, repræsenterer nyere praksisser indenfor sundhedsprofessionerne og konkrete ommøbleringer i sundhedsvæsenet.

  • Men hvilke praksisser og ommøbleringer?
  • Hvordan repræsenterer de professionsnydannelser?
  • På hvilke måder bliver de nye telemedierede praksisser medskabende for forandringer af relationerne mellem den sundhedsprofessionelle og patienterne?
  • Hvordan udfordrer de nye bevægelser vores måder at tænke i professionsuddannelse og læring på?

Oplægget giver et bud på nogle tendenser i tiden, og tager konkret afsæt i empiriindsamlinger fra et stort forsknings- og udviklingsprojekt i University College Sjælland med fokus på Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring. Eksemplerne hentes fra henholdsvis fysioterapeut og sygeplejerskefeltet.

Kl.15:45 – 16.00               

Opsamling og diskussion, Velfærdsteknologi og professionsudvikling – hvordan ser fremtidens udfordringer ud?

 

Kl.16:00                            

Farvel og tak.