Posts Tagged ‘Velfærdsteknologi og professionsuddannelse’

h1

Ny bog: velfærd, teknologi og læring i et professionsperspektiv

April 28, 2015

– en række artikler om velfærdsteknologi og uddannelse. Bogen henvender sig til alle, der er optaget af forholdet mellem læring, teknologi og velfærdsarbejde. Med bogen ønsker vi at give adgang til de erfaringer, konceptualiseringer og refleksioner, der er udviklet i forsknings- og udviklingsprojektet ”Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring” (VIOL). Download bogen og læs mere om VIOL-projektet.

Bøger

h1

Fremtidens velfærdssamfund – Mennesker, RoBotter, velfærdsteknologi og ETIK

March 17, 2015

FORSKNINGENS DØGN 2015 – CAMPUS NÆSTVED, University College Sjælland

Fremtidens velfærdssamfund

Mennesker, RoBotter, velfærdsteknologi og ETIK

UCSJ Campus Næstved sætter fokus på, hvad der sker, når robotter og velfærdsteknologi får en stadig større plads i vores hverdag. Besøg os på parkvej 190 i Næstved og hør foredrag, deltag i workshops og se udstillingen Du kan deltage hele dagen eller kun i dele af dagen. Det er op til dig.

Velfærdsteknologi – når etikken bliver synlig v. Jacob Birkler, formand for Etisk Råd

Tid: 10.00-12.00, lokale B11

Velfærdsteknologi får en stadig større plads i vores hverdag. Men i hvilket omfang bør teknologien henholdsvis supplere og evt. erstatte den menneskelige kontakt? Hvilken plads får de økonomiske hensyn set i forhold til de menneskelige hensyn når nye teknologier tages i brug? Teknologiens positive muligheder skal udnyttes, samtidig med at værdigheden bevares. Men vi står med nogle vanskelige valg, hvor grundværdier såsom respekt og ansvarlighed udfordres, hvor det vi skal eller bør gøre ikke altid hænger sammen med det vi kan gøre. Fokus rettes mod identificering og håndtering af de mange nye etiske dilemmaer forbundet med velfærdsteknologi.

Få syn for sagen, hvad kan fremtidens dimser?

Tid: 12.00-15.00, kantinen

Besøg udstillingen og køb sund og billig frokost i kantinen

Workshop I: Når patienterne tager nye teknologier med ind i sundhedsvæsnets liv – Teknologi i sygeplejen – en applikations betydning for det daglige liv med cancer

Tid: 12.30-14.45

Sygeplejerskerne Sara-Louise Hartvig, Heidi Nonbo og Anja Mortensen præsenterer, i samarbejde med vejleder og Ph.d. studerende Kitt Vestergaard, de fund de har gjort på baggrund af deres bachelorprojekt omkring en App ’ Liv Med Kræft ’ fra Kræftens bekæmpelse. Med app’en ’Liv Med Kræft’ kan du som kræftpatient eller pårørende skabe dig overblik over sygdomsforløbet og se de mange tilbud om rådgivning og støtte, som Kræftens Bekæmpelse tilbyder. App’en har vundet internationale priser, men de sundhedsprofessionelle og patienterne i Danmark har kun kendskab til den i mindre grad. Det er empirisk undersøgt, hvilke betydninger brugeren tillægger ”Liv med Kræft” app’en i det daglige liv med cancer. Samt hvordan denne viden kan kvalificere sygeplejen og omsorgen for den onkologiske

Workshop II

Tid: 12.30-14.45:

Teknologibegreber og -forståelse v. Mikala Hansbøl, forsker fra Education Lab/FI, UCSJ

Workshoppen stiller skarpt på spørgsmålene: Hvordan gør teknologi noget ved mennesker og samfundet, og hvordan gør mennesker og samfund noget ved teknologi? Digitalisering og det borgernære sundhedsvæsen fordrer at fremtidens professionelle og professioner kan analysere egne praksisser og identificere hvilke betydninger det har for forskellige deltagere i hverdagen fx at gå fra papirbaserede praksisser og/eller fysisk mødebaserede praksisser til telemedierede praksisser. Det kan virke uoverskueligt i en travl hverdag, at engagere sig i analyser af teknologiers indflydelse på professionsarbejdet.  Men analytiske greb er nødvendige for at professionelle kan tage kvalificerede beslutninger om hvor vidt og hvordan nye telemedierede praksisser skal og kan implementeres. Workshoppen præsenterer og inviterer deltagerne til at arbejde med tre analytiske greb, som professionelle kan anvende til at analysere og derved stille skarpere på de skiftende professionelle praksisser med (ny) teknologi i et hverdagsperspektiv.

Fredagsbaren er åben fra 14.45

h1

Ny teknologi i velfærdsprofessioner

August 30, 2014

I begyndelsen af september udkommer Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3 2014 med et temanummer om Ny teknologi i velfærdsprofessioner. Temanummer redaktører: Marianne Brodersen, Bodil Øster og Mikala Hansbøl (gæsteredaktør)

Læs redaktionel indledning

Artikelbidrag:

Kasper Schiølin: Digitaliseringen af daginstitutionerne – hvorfor ikke bare lade være?

Søren Langager: Velfærdsteknologi og handicap – øget frihed til mindre samvær?

Lene Storgaard Brok og Vibeke Schrøder: Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal lærere lære om teknologi i lærerarbejdet?

Mikala Hansbøl: Flere veje til at begribe og håndtere teknologi i professionsarbejdet.

I forlængelse af udgivelsen afholdes et åbent debatarrangement den 2. oktober kl. 16.30-19.00 i Festsalen på DPU, hvor temaet ‘levendegøres’ ved korte oplæg fra skribenter og fælles diskussion med hinanden og ‘publikum’.

Håber vi ses 🙂

 

h1

ProPEL Conference 2014: Professional Matters: materialities and virtualities of professional learning

July 2, 2014

It_is_all_in_the_questions_we_ask_fenwick_propel2014Last week I attended the very inspirering ProPEL Conference 2014: Professional Matters: materialities and virtualities of professional learning. 

I recommend tjecking out the programme booklet with abstracts as well as the ProPEL homepage with (among other) link to their new blog.

Going back home from attending a conference allways make me think: “what was the important stuff I bring with me back?”

In this case it has different forms, some of which was gained through participation in the conference twitter #2014propel dialogues. For instance: “Pedagogies of noticing” was something I had never heard of before. I definitely will look more into this, as I believe that this relates very much to the paper I presented at ProPEL, and furthermore to the paper I have presented in May 2014 at the Designs for Learning Conference.

Also, I brought a new book “Reconceptualising Professional Learning – Sociomaterial knowledges, practices and responsibilities” (Fenwick & Nerland, 2014) back with me. At a glance it looks extremely relevant and interesting. The introduction has already convinced me that it is going to be a read worth while.

Tara Fenwick held a captivating opening speech emphasizing the importance of the questions we ask as researchers. I noted two important questions:

– What is professional knowledge and capability becoming in this era of rapidly changing work?

– How can education better support this becoming?

I was happy that the paper I presented at ProPEL seemed to fit right in, and it also received quite positive response and spured interesting questions to pursue further. The paper is related to our VIOL project, focusing on welfare technology, innovation, care and learning:

“REFURNISHING SENSIBILITY BUTTONS – MOVING PROFESSIONAL CONTEXTS OF KNOWLEDGES AND ENGAGEMENTS WITH DIGITAL TECHNOLOGIES

Welfare technology is taking up increasing space in health care debates, policies and professions in Denmark and worldwide. In Denmark, recent national and municipal health care strategies emphasize a radical refurnishment of the health care sector. Telemedicine, telehealth and homecare, empowerment and citizen-centric approaches are invoked as passages to the innovation of future health care practices.New actors in these health care movements are concepts like “epital” (virtual hospital), “telemedicine”,“telemonitoring”, “outmitted” and “self treating” patients. All of these movements are associated with what it implies to be working with and focusing on welfare technology. Digital technologies are seen as central actors in working with welfare technology in the professions, and central actors in forwarding the so-called new health care paradigm. In Denmark, recent research into developments of the nurse profession state that nurses increasingly experience rapid introduction of new digital technologies into their daily work practices. When it comes to the physiotherapy profession, there is a lack of knowledge about recent developments in the health care sector, and its implications for the physiotherapy profession.

In 2002 empirical philosopher Annemarie Mol stated that the new meaning of “is” is situated. Being is situated. In this spirit, welfare technology is basically about (rapidly and digitally) changing the sociomaterial configurations of health care situations – that is moving the “is” of health care practices.This paper places professional sensibility towards sociomaterially shifting contexts of knowledges and engagements as a central literacy related to the new emphasis on digitally/tele supported health care practices. With the new health care movement, we foresee increasing needs for professionals that are able to navigate between and continuously develop new professional sensibilities, related to the rapid changing situations of the professional knowledge and engagement spaces.This foregrounds being able to professionally sense and provide answers to this question as increasingly important: what are the specific implications for the professional knowledge and engagement spaces,when introducing this or that digital technology into the health care situation? Engaging with this question presupposes professional relational sensibility towards practical (sociomaterial) arrangements of alternative health care practices, and towards their implications for enacting variations of good and bad passages to the “is” of health care practices. In other words, this paper also places an argument for the increasing importance of comparative literacy in the health care profession. This is presented as“professional relational comparative sensibility”.

The paper refers to a large ongoing professional education development project at University College Zealand (UCSJ) in Denmark. The project is called Welfare Technology, Innovation, Care and Learning. It runs from January 2013 – December 2014, and includes developing welfare technology related teaching and learning practices in and across eight professional bachelor programmes at UCSJ. The project’s ambition is to further develop educational programmes in order to better raise students’ “technological literacy”.

This paper takes point of departure in the ongoing refurnishment of the health care sector, and relates these movements to two case examples from the first empirical phase of the project (January 2013–August 2013). The two cases provide different analogies to what it means to “refurnish sensitivity buttons”. The first case “health clinic and digital patient portfolios” is from module eight at the Bachelor of Physiotherapy Degree Programme. The second case “virtual rehabilitation” is from a Danish health center. The empirical gatherings are methodologically inspired by Annemarie Mol’s approach to praxiography. After a discussion of praxiography as a methodological approach to engaging with technological literacy (in this instance), the paper places technological literacy in relation to professional education in general, and more closely to the Physiotherapy Degree Programme in Denmark and at UCSJ. Thereafter, the paper presents the two cases, and refers to Moser and Law’s concepts of “extension”, “specificity”,“passages”, “bad passages”, “better passages”, as a means to engage in a relational comparative sensibility towards the shifting contexts of knowledges and engagements in physiotherapy practices.”

h1

Fremtidens sundhedsvæsen: Brug for nyt, kritisk og konstruktivt blik på teknologien

May 14, 2014

Fremtidens sundhedsvæsen: Brug for nyt, kritisk og konstruktivt blik på teknologien

Nu er der mulighed for at få et yderligt indblik i vores arbejde med velfærdsteknologiundervisning i UCSJ. Se denne lille artikelrække, der formidler historier, vinkler og perspektiver fra vores igangværende EU projekt Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring.