Posts Tagged ‘new media’

h1

Digital Youth Project

November 21, 2008

Today, I recieved an interesting mail on the mediaanthro list announcing the public release of the findings from the to date most extensive US (three year 2005-2008) ethnographic study (of mostly youth between the ages of 12 and 18/19 – depending on where you read) of new media in kids’ everyday lives. The “Digital Youth Project” has among other published some of its findings in a summary report. Furthermore, it is possible to take a glimse at the forthcoming book “Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media” (Cambridge, MA: MIT Press) at the project’s website. 

The authors of the forthcoming book write: “The goal of this project and this book has been to document the everyday lives of youth as they engage with new media and to put forth a paradigm for understanding learning and participation in contemporary networked publics. Our primary descriptive question has been: How are new media being taken up by youth practices and agendas? We have organized our shared analysis across our different case studies according to categories of practice that correspond to youth experience: media ecologies, friendship, intimacy, family, gaming, creative production, and work. In this way, we have mapped an ecology of different youth practices as well as mapping the broader social and cultural ecologies that contexualize these practices. As we take into account these larger structuring contexts, we have remained attentive to the dynamics of youth culture and sociability, seeking to understand new media practices from a youth point of view. We have described the diversity in forms of youth new media practice in terms of genres of participation rather than categorizing youth based on individual characteristics. In this way, we have articulated the relationship between broader social and cultural structures and everyday youth activity in ways that take into account the changing and situationally specific nature of youth engagement with specific practices. Although we see our work as essentially exploratory, as among the first steps toward mapping the terrain of youth new media practice, we have tried to identify some initial landmarks and boundaries that define this area of ethnographic inquiry.

Following from our descriptive focus, we had a central analytic question: How do these practices change the dynamics of youth-adult negotiations over literacy, learning, and authoritative knowledge?” (Source: Final Report: Conclusion).

At present, this can in many ways be considered a seminal research project. Both the draft of the book as well as the project website appears worth while taking a thorough look at ;-). I’m certainly going to do that, and I hereby invite others to do the same and engage in discussions on this blog of the Digital Research Project and its results.

Some questions that come to my mind:

On what ‘grounds’ have the research been conducted?

What (if any) are the contributions from this research which we as (Danish) researchers may take with us and learn from?

In which ways may the Danish (media) ecologies of everyday livings be viewed as similar to as well as different from the US (media) ecologies of everyday livings – as presented by the Digital Youth Project researchers?

What may be the contributions of this research to the further development of our understandings of the ways in which ‘new media’ can take part in youth’s learning practices?

What may be the contributions of this research to the further development of our understandings of the ways in which ‘new media’ can take part in educational designs and practices?

h1

Jagten på identiteten – konstruktioner af nyt og gammelt

November 11, 2008

Vi er konstant på jagt efter identiteten. Vi vil gerne vide, hvor vi er, hvor vi kommer fra, og – ikke mindst – hvor vi er på vej hen. Medieforskere bidrager i høj grad til at skabe teorier om og levere svar på disse store spørgsmål.

Derfor er det særligt interessant (for mig) at finde forskellige forsøg på at identificere ikt/teknologi/web/net generationer/bølger/traditioner/genrer.

Min gode kollega Jeppe Bundsgaard leverer fx nogle bud på identifikationer af begreberne medium, mærke og teknologi i sin ph.d.-afhandling (se evt. her: http://www.did2.bundsgaard.net/situationen/kommunikation/teknologimaerkeogmedium/).

Jeppe har skrevet en (med hans ord se evt. her) kritisk kommentar til Sisse Siggard Jensen (se her: http://actorsavatars.blogspot.com/2007/10/fra-min-artikel-om-sl-i-kultur-fritid_3679.html), som kan ses som en del af anledningen til, at jeg skriver dette indlæg. 

Et af de store spørgsmål i medieforskningen er: på hvilke måder kan forskellige medier være engagerende? Men et andet spørgsmål, som jeg mener bør være mindst ligeså centralt, er: på hvilke måder bliver medier engageret i forskningsaktiviteter?

Sisse Siggaard Jensen skriver på sin blog:

“Den tredje bølge eller Web 3D skaber nye former for netbaseret kommunikation. Det er former, som sandsynligvis vil få en gennemgribende betydning for vores måde at kommunikere på, ganske som det var tilfældet, da web’et og hyperteksten fik sit massegennembrud for lidt over ti år siden.”

Jeppe Bundsgaard kommenterer:

“Hvad er det i din eller andres forskning som giver belæg for at påstå dette? Kan du pege på seriøse anvendelser af 3D-verdener som ikke er engagerede og interesserede frontløbere der prøver en ny teknologi af, men som er en anvendelse som har skabt noget der ligner den eksplosive brugertilstrømning OG fastholdelse som diskussionslisterne, Wikipedia, YouTube, MySpace, FaceBook osv. har skabt?”

Svaret på sidstnævnte spørgsmål kan vel kun være: “NEJ” 🙂 . Al (ud-)forskning/afprøvning forudsætter engagerede og interesserede forskere/deltagere/aktører/konstruktører. Ting engagerer og bliver engageret. Hvor vidt der er tale om frontløbere afhænger af mange ‘ting’ og ikke kun de såkaldte frontløbere selv. Jeg har svært ved at se, hvordan “eksplosive brugertilstrømninger” kan foregå og identificeres uden interesse og engagement. Hverken frontløbere, Facebook eller Web 3D skaber i sig selv. Frontløb er ikke en naturgivet størrelse, og det er effekter heller ikke.  

Jeg er også skeptisk, men jeg er hverken sikker på at den ene eller anden forfatters sammenligninger og kategoriseringer bidrager til en opklaring af udfordringen (som jeg ser det). Problemet er nemlig, at vi ofte, når vi som medieforskere engagerer os i såkaldte ‘nye medier’, allerede har etableret relationer mellem det, der præsenteres som nyt (på den ene side), og det, der præsenteres som gammelt (på den anden side). Det er i selve sammenligningen, at det ofte går galt (mener jeg). Vi glemmer at forholde os kritisk til såvel det vi etablerer som ‘naturligt gammelt’ og ‘naturligt nyt’, og – ikke mindst – hvordan netop denne kobling af gammelt + nyt (= i forskningskonstruktionen) skaber noget tredje (som vi ofte i perioder helt ukritisk bygger videre på). Både fortid og fremtid skabes i nutiden. Vi kan hverken rejse frem eller tilbage i tiden, men vi kan se nærmere på, hvordan vi aktuelt konstruerer såvel vores fortid, nutid som fremtid – ofte i samme bevægelse.

Vi ved meget lidt om såvel Second Life, Wikipedia, YouTube, MySpace som Facebook mm. Og det er helt sikkert, at det ‘de var’ i går ikke nødvendigvis var én letafgrænselig ‘ting’ – højst sandsynligt mange blandede. Og derudover, så er det interessante måske snarere sameksistensen og den emergente udvikling, subjektiverings- og objektiveringsprocesserne – identifikationsprocesserne, end de evige forsøg på at nå frem til den egentlige kerne, den endelige, rigtige og faste identitet – heriblandt identifikationen af potentialet/effekten som bør udnyttes.

Som jeg ser det, er det interessante, at vi begynder at se mere kritisk på, hvordan vi skaber fx Web 3D, frontløbere, Facebook mm. som effekter. Dvs. snarere end at være fokuseret på hvordan fx Web 3D skaber nye former for netbaseret kommunikation eller Facebook fastholdelse, så bør vi se nærmere på hvilke ‘ingredienser’ og arrangementer, der bidrager til fastholdelse, netbaseret kommunikation, og hvordan fx Facebook og Web 3D forbinder sig til disse og vice versa. Ved at vende bøtten lidt på hovedet kan vi måske også blive mere opmærksomme på vores egne forestillinger og konstruktioner som fx at kommunikation relateret til Second Life er netbaseret.

Som Latour har fremhævet:

“…essence is existence and existence is action.” (Latour, 1999, p. 179)

😉