Posts Tagged ‘it-didaktisk design’

h1

KONFERENCE 17. november 2015: UNDERVISEREN SOM DIDAKTISK DESIGNER MED DIGITALE TEKNOLOGIER

October 27, 2015

Den årlige konference i Læremiddel.dk afholdes tirsdag den 17.11.2015 i Asylgade i Odense kl. 9.30 – 16.00.

I år kan deltagerne blandt andet høre om underviseren som didaktisk designer, og deltage i workshops om A. Digitale læremidler: designbaseret og brugerinvolveret udvikling og produktion af digitale læremidler; B. Undervisningsformer i skolen: Designbaseret udvikling af didaktiske designs understøttet af digitale teknologier og C. Designbaseret forskning: Hvor står den brugerinvolverende og eksperimentelt orienterede designforskning i dag? Hvilke kvaliteter og mangler har denne kvalitativt orienterede tilgang overfor interventionsorienterede og bigdata orienterede forskningsdesign?

Konferencen rejser spørgsmål som hvad er designet i didaktisk design? Hvordan kan “design thinking” inspirere undervisere, konsulenter og uddannelsesudviklere? Hvordan uddanner vi lærere til at blive didaktiske designere af egen praksis? Og digital forandringsledelse – hvordan ledes uddannelser i forandring?

Se programmet her: http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2015/09/2509_laeremiddel_folder_a5_04.pdf

Tilmelding: http://laeremiddel.dk/konferencetilmelding/

h1

Exploring Learning Space Designs

August 22, 2010

From the conference on ICT and Innovative Learning Environments in Danish Universities, I took with me several insights that I want to share and have already done so in several blogposts.

– Matters of e-learning are about open explorations of learning space designs. This, of course, can mean many things…

Phillip D. Long was one of the key note speakers and workshop presenters who is looking at different open source tools on the Internet that can be engaged as ressources in academic activities (i.e. for the educator, researcher, and the learner). At the workshop he mentioned a long list of open source tools. He is making the list available online, and I look forward to this! 

He has also written a book chapter on “Trends in Learning Space Design”. The chapter is part of a book on “Learning Spaces” available at the Educause homepage, which is surely a visit worth for anyone wanting to gain inspiration for higher education use of ICT. I also just stumbled on this interview with him. It includes interesting references to other writings by Phillip D. Long on open frameworks for education and open courseware.

– in Denmark we have several takes on what open explorations of learning space designs are about.

Christian Dalsgaard is one of the researchers who are focusing on as well as advocating open source approches to the design of learning spaces. He is among other the author of the article “Social software: E-learning beyond learning management systems“. Dalsgaard encourages what he calls self-governed communication and learning environments. His approach takes point of departure in the individual student’s options to choose from and engage with the vast variety of open sources that exist and are available and free on the Internet.

Virtual Worlds like Second Life are for some researchers the point of entrance to new matters of e-learning. In Denmark, for instance, Marianne Riis has dedicated her PhD research to “Exploring 3D remediation: research, teaching and learning with and in a new media”. Her blog is worth a visit.

h1

Connecting Design Thinking, Teaching and Learning

August 22, 2010

The workshop with Dan Gilbert “Connecting Design Thinking, Teaching and Learning” was quite interesting.

First I noted that he mentioned that Stanford University has had the goal to “make creative requirement a goal”.

I think that creative requirement should be a goal in all educational programmes. But how do you foster this?

One way is to be good at rapidly generating ideas, identifying needs, problems, and finding solutions.

At the workshop Dan Gilbert engaged us in a rapid exercise to identify a problem related to our students.

1. do an 1-1 interview, 5 minutes each, where you take turns answering these questions:

 1. “I wish my students…”
 2. Why can’t I accomplish that…?
 3. Why?… Why…?

2. round-table: Briefly state what are the participants problems. Select one of the problems. Spent 5 minutes brainstorming suggestions for solutions to this problem. Select one solution.

3. Spend 10 minutes on preparing a presentation (with whatever is at hand) where you show and tell about the solution (in 30 sec.).

It was a fun, boundary crossing, surprisingly effective, and learningful experience :-).

h1

Divergent and convergent thinking processes

August 22, 2010

From Renate Fruchter (founding director of Problem Based Learning Laboratory (PBL Lab), I have learned that brainstorming proceses may consist of two kinds of thinking processes: 

 1. Divergent thinking processes: where you explore and open up
 2. Convergent thinking processes: where you narrow down, focus, and make closure

Of course, I already knew this. But Renate just introduced this in a way that I found quite easy to relate to.

Renate Fruchter’s workshop at the “ICT and Innovative Learning Environments in Danish Universities” was another good reminder, that the value of brainstorming processes as a kick-off for idea generation and development of designs for teaching with ICTs should not be underestimated.

Renate made it appear quite unproblematic. She introduced two principles. The BBI principle involves thinking in terms of what is needed:

 • Bricks
 • Bits
 • Interaction

The D+C principle is about thinking in action (D= design and C= Collaboration).

With these principles and a focus on instructional/teaching design generation that emphasizes problem, process, product, people, project, Renate Fruchter presented these ingredients in the process:

 • experimental 
 • being mindful about the process
 • creating clarity from complexity
 • collaboration across boarders
 • showing and telling
 • focusing on human values
 • not having a bias towards action

Keeping this in mind, the next brainstorming process may not be that troublesome :-).

h1

Skole 2.0: IT-Didaktisk Design i Fagene

May 21, 2010

Den 6. maj 2010 afholdt Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv den årlige forskningsformidlingskonference. I år bar konferencen titlen Skole 2.0: IT-Didaktisk Design i Fagene. Keynote og slides fra sessionerne findes nu her.

h1

Kandidatuddannelse IT-Didaktisk Design

April 6, 2010

Kandidatuddannelse IT-Didaktisk Design

For mere information se: www.dpu.dk/it-didaktiskdesign

Hvilken betydning har it for didaktik, læring og almen dannelse?
Hvordan kan det pædagogiske potentiale i e-learning udnyttes?
Hvordan kan it understøtte konceptet om livslang læring?
 
Har du lyst til at gå i dybden med disse spørgsmål, er DPU’s kandidatuddannelse i it-didaktisk design måske noget for dig.

Du bliver præsenteret for forskningsbaserede teorier om teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning – og for det læringspotentiale, der ligger i teknologien.

Desuden vil du møde teorier til forståelse og analyse af uddannelsesinstitutioner og andre organisationer, hvor it i stigende grad understøtter undervisning, (efter)uddannelse, kommunikation, vidensdeling, samarbejde og læring på arbejdspladsen.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor eller en professionsbachelor og ønsker en overbygning inden for it og didaktik.”

h1

Ny bog: Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning

September 23, 2008

Tre af mine kollegaer (Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff) fra Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet) har redigeret en ny antologi “Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning”, som netop er udkommet på Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

“Digitale medier såsom computere og internettet er i dag i stigende grad helt centrale for undervisning og læring på alle niveauer i uddannelsessystemet. Også i hverdagslivet finder der læring sted, når vi bruger medierne til at kommunikere, lege og søge information med. De digitale medier stiller nye krav til vores tekniske og sociale kompetencer og til tilrettelæggelsen af undervisning. Det gælder eksempelvis indretningen af de fysiske rum, forholdet mellem underviser og lærende, samt det æstetiske design af brugerflader og undervisningsmateriale.

I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaringer med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau.

Bogens tre dele behandler spørgsmål om:
Børn og unges brug af digitale medier
Sprog, matematik og billeder i it-didaktisk design
It-didaktisk design i videregående uddannelser.

Bogen henvender sig til undervisere, studerende, forskere og andre som har interesse i de digitale mediers potentialer og i design og organisering af lærings- og undervisningsforløb med brug af digitale medier.” (Kilde: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=12010 – her kan indledning og uddrag af bogen også læses).

Bogen er dedikeret til forskningsprogramleder og professor Birgitte Holm Sørensen, som i øvrigt netop er kommet med sit bud på næste fase i relation til it i skolen. Se evt. forskningsprogrammets blog: http://blogs.dpu.dk/itmedier/.