Posts Tagged ‘Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv’

h1

Konference om digitalisering af læremidler med fokus på læringsspil

May 1, 2011

Konference om digitalisering af læremidler med fokus på læringsspil


16. maj 2011 mødes forskere, politikere, undervisere og repræsentanter fra erhvervslivet til en konference om “Digitalisering af læremidler med fokus på læringsspil”. Det sker på DPU, Aarhus Universitet, i Emdrup.


Konferencen markerer afslutningen på forskningsprojektet “Serious Games on a Global Market Place“, som i 2007 blev støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 13 millioner kr.

Projektets forskere præsenterer forskningsprojektets kvantitative og kvalitative forskningsresultater og sætter forskningsresultaterne i et nationalt, og globalt perspektiv. 

Paneldebat
Konferencen afsluttes med en paneldebat i tidsrummet kl. 15.10-16.20, hvor politikere, interessenter fra dansk erhvervsliv, undervisningssektoren og forskningsinstitutioner er inviteret til at drøfte spørgsmålet ”Hvad skal der til, for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen?”

Konferencen henvender sig til forskere, undervisere, skoleledere, branche- og interesseorganisationer, beslutningstagere – alle som beskræftiger sig med it og medier i et læringsperspektiv.

Tid: 16. maj 2011 kl. 12.30-17.30
Sted: Festsalen, lokale A220, på DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Program for dagen

Pris: 130 DKK

Tilmelding senest 12. maj 2011

h1

Forskning i bevægelse?

March 25, 2011

Dette er en kopi af en kommentar, jeg har skrevet på bloggen Forskningsfrihed? Se evt. her.

“Tak til Claus Emmeche for et indlæg, der peger på de store og meget komplicerede processer, der er i gang i universitetsverdenen. Disse processer er fyldt med politiske dagsordener, og medfører stor risiko for, at vi mister universiteternes fokus på den såkaldte frie forskning.

Den frie forskning er ganske enkelt central for at man ikke altid driver risiko-mindskende, sikker, bundlinje-og anvendelsesorienteret forskning.

Til Centaine, som kommenterer, at reaktionerne på strukturændringerne ved AU ‘bare’ er et spørgsmål om brok og forskere, der ikke er forandringsparate. Det er slet og ret forkert!

Forskere, forskning (altså viden-skaben)skal være i bevægelse i en verden i bevægelse. Og det er netop pointen her. Jeg er meget enig med Centaine i, at det netop er væsentligt at have en decentral tilgang til universiteterne. Og det her handler faktisk om at man vil centralisere aktiviteterne.

Centaine har helt ret i, at der både er fantastiske lærere og foregår banebrydende forskning i Aarhus. Pointen er, at der bør være god forskning og fantastiske lærere i alle dele af Danmark. Det er netop med til at give os blik for variationerne.

Tiltagene med at flytte forskere fysisk fra campus-DPU til campus-Aarhus betyder, at man beder forskere og forskningsfelter om at rive deres rødder og praksisser op og ‘bare’ plante dem et andet (forestillet) bedre sted.

I virkeligheden er denne manøvre jo ligeså simpel, som at bede en familie om ‘bare lige’ at flytte fra København til Aarhus. Det betyder jo, at der er et hav af netværksrelationer og hverdagspraksisser, der må omdannes, udskiftes, droppes mm. Og derudover er manøvren baseret på en forestilling om, at vi skal flyttes hen til et bedre sted. Altså det vi kommer fra er ikke godt nok!

Og det er de faglige konsekvenser af at flytte to på mange måder unikke, velrenomerede (nationalt og internationalt) og velfungerende forskningsmiljøer, som vi forskere forsøger at pege på.

Der ER ikke nogen gode argumenter for at vi forskere (som i øvrigt mange af os har samarbejdet igennem mange år fx via Masteruddannelsen i IKT og Læring) skal bringes geografisk sammen. Vi (altså forskerne i Aarhus og København) ER vant til at samarbejde på tværs af tid og rum via mange forskellige medier og med hinanden.

Og fx underviser jeg efteråret 2011 i Aarhus v. Bachelor i Uddannelsesvidenskab. Jeg er også aktuelt i Serious Games on a Global Market Place projekt med forskere, som har bopæl fx i Jylland, og som er tilknyttet både SDU, DTU og Aarhus-campus delen af AU. Et projekt, der i øvrigt er støttet med mange millioner af Det Strategiske Forskningsråd.

Hvis man ønsker en nuancering af den modstand som mobiliseres aktuelt, og de mange forskellige væsentlige faglige argumenter der er, så kan man evt. læse mere her.”

h1

Research methodologies for studying virtual worlds

August 11, 2010

I attended the 2010 ICA conference in Singapore in June. I was invited to participate in a panel discussion and present how I engage with researching the virtual world/universe Mingoville.com

CarrieLynn D. Reinhard (panel organizer and chair) together with Christopher Olson have produced a video from the panel discussion. The video and a short description of the panel can be accessed via the Virtual Worlds project’s blog.

Researchers Making Sense of Virtual Worlds: Discussion Concerning the Methodologies/Methods of Studying Virtual Worlds

Game Studies

Chair

CarrieLynn D. Reinhard

Participants

Interviews Within an Experimental Framework: A Potential on How to Make Sense of Sense-Making in Virtual Worlds CarrieLynn D. Reinhard, Roskilde U, DENMARK
 
Unpacking Participants’ Interactive Behavior and Discourse Strategies in Virtual Dialoguing Through Qualitative Analytic Methods of Investigation: Potential and Pitfalls Caroline Ho, Nanyang Technological U, SINGAPORE
 
Getting Informed: Researching Circulations and Establishments of a So-Called Serious Game Mikala Hansbøl, Aarhus U, DENMARK

Methodological Issues With Large-Scale Social Science Data From Online Communities Dmitri Williams, U of Southern California, USA 

h1

Børn, medier og legetøj

April 7, 2010

Min gode kollega Camilla Balslev Nielsen, som forsker i børn, medier og legetøj, er for nylig blevet interviewet til P1 om børn og deres forhold til legetøj. Det er et rigtigt interessant interview, som illustrerer hvordan en STS/ANT inspireret forsker kigger på samspil mellem børn, medier og legetøj.

Det interessante ved Camillas forskning er (som jeg ser det) at frem for at fokusere på samspillet mellem børn og legegenstande, så kigger Camilla på hvordan leg, lege og legetøj transformeres gennem deres skiftende materialiteter.

Indslaget (ca. 5 min.) kan høres og downloades her:

Duer ikke – væk! Håndplukket af Søren Rosenørn.

25 Mar 2010

For 20 år siden legede børn med det samme legetøj i mange år. Idag lever legetøj en kort og omtumlet tilværelse – før det havner i kassen i hjørnet sammen med alt det andet legetøj, der ikke er så spændende længere. Moderne børn på 8-9 år er krævende legetøjsforbrugere – som endda selv er med til at forme udbuddet af legetøj. Hør reportagen fra en legetøjsbutik fyldt med forskellige lyde og indtryk – og med ph.d. forsker Camilla Balslev Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

h1

Ny bog: Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning

September 23, 2008

Tre af mine kollegaer (Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff) fra Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet) har redigeret en ny antologi “Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning”, som netop er udkommet på Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

“Digitale medier såsom computere og internettet er i dag i stigende grad helt centrale for undervisning og læring på alle niveauer i uddannelsessystemet. Også i hverdagslivet finder der læring sted, når vi bruger medierne til at kommunikere, lege og søge information med. De digitale medier stiller nye krav til vores tekniske og sociale kompetencer og til tilrettelæggelsen af undervisning. Det gælder eksempelvis indretningen af de fysiske rum, forholdet mellem underviser og lærende, samt det æstetiske design af brugerflader og undervisningsmateriale.

I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaringer med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau.

Bogens tre dele behandler spørgsmål om:
Børn og unges brug af digitale medier
Sprog, matematik og billeder i it-didaktisk design
It-didaktisk design i videregående uddannelser.

Bogen henvender sig til undervisere, studerende, forskere og andre som har interesse i de digitale mediers potentialer og i design og organisering af lærings- og undervisningsforløb med brug af digitale medier.” (Kilde: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=12010 – her kan indledning og uddrag af bogen også læses).

Bogen er dedikeret til forskningsprogramleder og professor Birgitte Holm Sørensen, som i øvrigt netop er kommet med sit bud på næste fase i relation til it i skolen. Se evt. forskningsprogrammets blog: http://blogs.dpu.dk/itmedier/.