h1

Hvad er og hvorfor er e-læring væsentligt?

E-læring – forskning i og udvikling af relationer mellem uddannelse og it

Af: Mikala Hansboel
I dag har computere og internet fået stor betydning i hverdagslivet i Danmark fra vugge til grav.
Offentlig forvaltning og borgerbetjening digitaliseres i vid udstrækning samtidig med, at vi ser en stigende udbredelse af f.eks. e-handel, netbanking, e-doktor og e-post mm.

Også uddannelse og uddannelsesformer udvikles med introduktionen af computer- og internetbaserede services og platforme. Vi ser i stigende grad, at uddannelsernes infrastrukturer, såvel organisatorisk, administrativt som pædagogisk og didaktisk, bliver forbundet med computere og internet.

Det vil helt konkret sige, at eksamenstilmeldinger, bøger, opgavematerialer og andre læremidler digitaliseres. Skolens uddannelsesrum og rammer udvides med virtuelle/online læringsmiljøer.

Når der etableres forbindelser mellem uddannelse og it, så sker der forandringer af, hvad det vil sige at tale om uddannelse. Det er for eksempel ikke længere så sikkert at uddannelser nødvendigvis har en fysisk campus. Det er heller ikke sikkert, at man behøver at gå i formel skole, eller tage musiktimer hos en musiklærer ansigt-til-ansigt for at lære at spille guitar.

E-læring/e-learning – det vil sige uddannelse / undervisning / læring via / med it – bliver mere og mere udbredt og anvendt formelt og uformelt fra vugge til grav. I et livslangt læringsperspektiv, så er nye uddannelsesveje, uddannelsesformer og uddannelsesindhold i hastig udvikling.

Kompetenceudvikling i dag er en aktiv ingrediens i det bredere hverdagsliv. Uanset om vi er hjemme, i skole eller på arbejde, så er (efter)uddannelse i princippet både en mulighed og nødvendighed.

I den offentlige debat tales om papirløse skoler og eksaminer, men i praksis ved vi meget lidt om, hvilke styrker der er forbundet ved bøger og papir som medier i uddannelse og opkvalificering. Vi ved for lidt om, hvilke konsekvenser der kan være forbundet ved helt eller delvist at erstatte traditionelle medier (som papir, bøger og tavler) med digitale medier (som digitale læremidler og interaktive tavler) eller den fysiske uddannelsescampus og ansigt-til-ansigt undervisning med virtuelle læringsmiljøer såsom knowledge management systemer (KMS) og virtuelle verdener (e.g. Second Life) og for eksempel undervisning via pod-/vodcast og videokonferencer.

Eftersom it nærmest udvikles og versioneres med lynets hast, så ved vi i det hele taget alt for lidt om de positive og negative konsekvenser som introduktionen af nye teknologier (for eksempel robotlærere) kan have for virksomheder, skoler, undervisere, elever, undervisningen, didaktikken, pædagogikken, læringen, kompetenceudviklingen og – i sidste instans – samfundet.

I Danmark kan man sige at it i én forstand er allestedsnærværende og dermed også på sin vis allestedsdeltagende. Det betyder også, at vores samfund i høj grad er påvirkeligt i fht. nyudviklinger af it og afhængig af kontinuerlig nyudvikling af både it-støttede praksisser og it-kompetencer i så vidt muligt alle afkroge af samfundet. Bare tænk, hvad der ville ske, hvis vi frakoblede internetforbindelser og computerbaserede teknologier i Danmark i dag. Hvor mange sammenhænge ville holde op med at fungere?

Netop derfor er det så væsentligt, at vi fortløbende forsøger at blive bedre til at undersøge og forske i de skiftende relationer mellem uddannelse og it og deres mangeartede, skiftende og komplekse konsekvenser i og for vores samfund.

Det kan synes som en (rent positiv) revolution, at en virksomhed indfører PDA’er, men introduktionen af ny teknologi har ofte en mængde uforudsigelige (også negative) konsekvenser for en virksomhed. Derfor kan det være væsentligt at overveje, hvordan processen med at vælge og introducere ny teknologi i virksomheden supporteres ordentligt.

I et globalt perspektiv er det også væsentligt, at vi går i front med at kigge på og udvikle håndteringer af it, fordi det også vil give os bedre muligheder for os at deltage aktivt i og selv udvikle it-støttede uddannelseskoncepter til det globale og i stigende grad digitaliserede kommercielle uddannelsesmarked.

Forfatter resurse box e:->  Læs mere om e-læring her på https://mikalasklumme.wordpress.com hvor jeg skriver om det at forske i og  udvikle uddannelsemuligheder med it, bl.a. i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Jeg er ph.d. i e-læring og postdoc i uddannelseskulturer og læringsspil på en global markedsplads. Jeg deltager i Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Denne artikel er skrevet til Gratis Artikler et spændende initiativ søsat af min kollega lektor Søren Breiting (DPU, AU), som skriver, at stedet er tænkt som et samlingspunkt for dem, der har brug for gratis artikler for at få kvalitetsindhold på hjemmesiden eller til et nyhedsbrev eller en gratisavis og for dem, der ønsker at få deres budskaber spredt i cyberspace.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: