Archive for the ‘University College Sjælland’ Category

h1

Ledelse af grænseoverskridende undervisning

October 6, 2014

Afsluttende rapport fra GNU-ledelsesaktiviteterne og ledelsesforskningen i det treårige projekt Grænseoverskridende Nordisk Undervisning.

GNU-projektet er et bruger-drevet udviklingsprojekt, hvor 14 nordiske skoler i samarbejde med forskere fra 5 professionshøjskoler i Danmark, Norge og Sverige har udviklet, planlagt, afprøvet og videreudviklet fælles grænseoverskridende nordiske undervisningsaktiviteter i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og matematik – understøttet af nye teknologier. Konkret har projektet etableret en række virtuelle ”nordiske klasser”, hvor svenske, norske og danske elever er blevet undervist samtidigt af en fælles gruppe af nordiske lærere.

Denne rapport præsenterer arbejdet med skoleudvikling via grænseoverskridende nordiske undervisningsaktiviteter, og rapporten er først og fremmest skrevet til skoler, skoleledere og kommunale aktører.

h1

Ny teknologi i velfærdsprofessioner

August 30, 2014

I begyndelsen af september udkommer Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3 2014 med et temanummer om Ny teknologi i velfærdsprofessioner. Temanummer redaktører: Marianne Brodersen, Bodil Øster og Mikala Hansbøl (gæsteredaktør)

Læs redaktionel indledning

Artikelbidrag:

Kasper Schiølin: Digitaliseringen af daginstitutionerne – hvorfor ikke bare lade være?

Søren Langager: Velfærdsteknologi og handicap – øget frihed til mindre samvær?

Lene Storgaard Brok og Vibeke Schrøder: Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal lærere lære om teknologi i lærerarbejdet?

Mikala Hansbøl: Flere veje til at begribe og håndtere teknologi i professionsarbejdet.

I forlængelse af udgivelsen afholdes et åbent debatarrangement den 2. oktober kl. 16.30-19.00 i Festsalen på DPU, hvor temaet ‘levendegøres’ ved korte oplæg fra skribenter og fælles diskussion med hinanden og ‘publikum’.

Håber vi ses 🙂

 

h1

Projekt Grænseoverskridende Nordisk Undervisning afslutningskonference

August 15, 2014

Konferencen formidler de vigtigste erfaringer fra projekt Grænseoverskridende Nordisk Undervisning med henblik på at inspirere andre skoler til at gå i gang med et grænseoverskridende undervisningssamarbejde understøttet af digitale teknologier.

Elever, lærere, skoleledere og forskere fra Norge, Sverige og Danmark fortæller om:

  • Digitale potentialer, organisatoriske udfordringer
    og et grænseoverskridende samarbejde i
    matematik, science, modersmål og historie/samfundsfag fra 4.-7. klassetrin.

Torsdag den 11. september, 2014 kl. 09.00-14.00

Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Det er gratis at deltage. Informationer om program og tilmelding. Bemærk seneste tilmelding 17. august.

Det er muligt at tilgå tre af konferencens oplæg over nettet, idet disse oplæg livestreames. Ved tilmelding til konferencen markeres dette ønske. Online deltagerne får pr mail tilsendt et link til det online konferencerum, hvor oplæg kan tilgås på konferencedagen.

h1

Everyday complexities and sociomaterialities of learning, technology, affects and effects

August 15, 2014

August 29. I will present my paper “Everyday complexities and sociomaterialities of learning, technology, affects and effects” at the On the Definition of Learning konferencen in Odense, Denmark.

The paper starts out with the challenge of establishing and researching relationships between educational design, digital technology and professional learning.

My abstract is attached here: Abstract_everyday complexities and sociomaterialities of learning_OntheDefinitionOfLearning_2014_mikh

h1

Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder

August 15, 2014

forside_01_2_3_uden_logo

Den 9. september holder jeg oplæg om nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder på eVejledningskonferencen “Skal vi digi-tale?”:

09.50-10.50: Nye it-relaterede vejledningsdesigns og læringsmuligheder ved Mikala Hansbøl

Hvordan kan vejledningsfeltet arbejde med nye vejledningsdesigns og it-relaterede ommøbleringer af vejledningens læringsrum og – praksisser.

Der eksisterer store mængder forskning i relationer mellem it og læring, men ikke tilsvarende mængder erfaringer med og viden om konsekvenserne af de nye e-vejledningspraksisser og e-vejledningsdesigns for de vejledningssøgende. Da dansk uddannelses- og erhvervsvejledning netop bygger på en pædagogisk og læringsorienteret tradition, forsøger Mikala derfor i sit oplæg at placere arbejdet med udvikling af nye vejledningsdesigns og læringsmuligheder i forhold til feltet teknologi og uddannelsesdesign.

Digitale teknologier kan betragtes som nogle af de nye “møbler” i vejledningens læringsrum, som bidrager til ommøbleringer i professionsfeltet.

Oplægget tegner konturerne til et felt, vi lidt friskt kunne kalde for “teknologi og uddannelsesdesign i vejledningen”.

Information om hele programmet og tilmelding kan findes her.