Archive for the ‘Research on ICT and Learning’ Category

h1

Digital Youth Project

November 21, 2008

Today, I recieved an interesting mail on the mediaanthro list announcing the public release of the findings from the to date most extensive US (three year 2005-2008) ethnographic study (of mostly youth between the ages of 12 and 18/19 – depending on where you read) of new media in kids’ everyday lives. The “Digital Youth Project” has among other published some of its findings in a summary report. Furthermore, it is possible to take a glimse at the forthcoming book “Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media” (Cambridge, MA: MIT Press) at the project’s website. 

The authors of the forthcoming book write: “The goal of this project and this book has been to document the everyday lives of youth as they engage with new media and to put forth a paradigm for understanding learning and participation in contemporary networked publics. Our primary descriptive question has been: How are new media being taken up by youth practices and agendas? We have organized our shared analysis across our different case studies according to categories of practice that correspond to youth experience: media ecologies, friendship, intimacy, family, gaming, creative production, and work. In this way, we have mapped an ecology of different youth practices as well as mapping the broader social and cultural ecologies that contexualize these practices. As we take into account these larger structuring contexts, we have remained attentive to the dynamics of youth culture and sociability, seeking to understand new media practices from a youth point of view. We have described the diversity in forms of youth new media practice in terms of genres of participation rather than categorizing youth based on individual characteristics. In this way, we have articulated the relationship between broader social and cultural structures and everyday youth activity in ways that take into account the changing and situationally specific nature of youth engagement with specific practices. Although we see our work as essentially exploratory, as among the first steps toward mapping the terrain of youth new media practice, we have tried to identify some initial landmarks and boundaries that define this area of ethnographic inquiry.

Following from our descriptive focus, we had a central analytic question: How do these practices change the dynamics of youth-adult negotiations over literacy, learning, and authoritative knowledge?” (Source: Final Report: Conclusion).

At present, this can in many ways be considered a seminal research project. Both the draft of the book as well as the project website appears worth while taking a thorough look at ;-). I’m certainly going to do that, and I hereby invite others to do the same and engage in discussions on this blog of the Digital Research Project and its results.

Some questions that come to my mind:

On what ‘grounds’ have the research been conducted?

What (if any) are the contributions from this research which we as (Danish) researchers may take with us and learn from?

In which ways may the Danish (media) ecologies of everyday livings be viewed as similar to as well as different from the US (media) ecologies of everyday livings – as presented by the Digital Youth Project researchers?

What may be the contributions of this research to the further development of our understandings of the ways in which ‘new media’ can take part in youth’s learning practices?

What may be the contributions of this research to the further development of our understandings of the ways in which ‘new media’ can take part in educational designs and practices?

Advertisements
h1

Nyt online tidsskrift Læring og Medier (LOM)

November 13, 2008

Læring og Mediers hjemmeside står der om tidsskriftet:

“Læring og Medier (LOM) er et web-baseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Tidsskriftet henvender sig til undervisere, formidlere af forskningsresultater, udviklere af e-læring, samt til planlæggere med ansvar for undervisning, læring, kompetenceudvikling og samarbejde på de videregående uddannelser.

Læring og Medier udkommer to gange om året, og er udelukkende tilgængeligt on-line.

Læring og Medier skaber et forum for udveksling af erfaringer med brugen af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde – med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner….

Tidsskriftet, der fra 2008 udgives af Forskningsnettet i tilknytning til dettes LOM-netværk, er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). De tidligere numre er fortsat tilgængelige under det gamle navn, men de kan også ses fra Læring & Mediers hjemmeside.”

h1

Jagten på identiteten – konstruktioner af nyt og gammelt

November 11, 2008

Vi er konstant på jagt efter identiteten. Vi vil gerne vide, hvor vi er, hvor vi kommer fra, og – ikke mindst – hvor vi er på vej hen. Medieforskere bidrager i høj grad til at skabe teorier om og levere svar på disse store spørgsmål.

Derfor er det særligt interessant (for mig) at finde forskellige forsøg på at identificere ikt/teknologi/web/net generationer/bølger/traditioner/genrer.

Min gode kollega Jeppe Bundsgaard leverer fx nogle bud på identifikationer af begreberne medium, mærke og teknologi i sin ph.d.-afhandling (se evt. her: http://www.did2.bundsgaard.net/situationen/kommunikation/teknologimaerkeogmedium/).

Jeppe har skrevet en (med hans ord se evt. her) kritisk kommentar til Sisse Siggard Jensen (se her: http://actorsavatars.blogspot.com/2007/10/fra-min-artikel-om-sl-i-kultur-fritid_3679.html), som kan ses som en del af anledningen til, at jeg skriver dette indlæg. 

Et af de store spørgsmål i medieforskningen er: på hvilke måder kan forskellige medier være engagerende? Men et andet spørgsmål, som jeg mener bør være mindst ligeså centralt, er: på hvilke måder bliver medier engageret i forskningsaktiviteter?

Sisse Siggaard Jensen skriver på sin blog:

“Den tredje bølge eller Web 3D skaber nye former for netbaseret kommunikation. Det er former, som sandsynligvis vil få en gennemgribende betydning for vores måde at kommunikere på, ganske som det var tilfældet, da web’et og hyperteksten fik sit massegennembrud for lidt over ti år siden.”

Jeppe Bundsgaard kommenterer:

“Hvad er det i din eller andres forskning som giver belæg for at påstå dette? Kan du pege på seriøse anvendelser af 3D-verdener som ikke er engagerede og interesserede frontløbere der prøver en ny teknologi af, men som er en anvendelse som har skabt noget der ligner den eksplosive brugertilstrømning OG fastholdelse som diskussionslisterne, Wikipedia, YouTube, MySpace, FaceBook osv. har skabt?”

Svaret på sidstnævnte spørgsmål kan vel kun være: “NEJ” 🙂 . Al (ud-)forskning/afprøvning forudsætter engagerede og interesserede forskere/deltagere/aktører/konstruktører. Ting engagerer og bliver engageret. Hvor vidt der er tale om frontløbere afhænger af mange ‘ting’ og ikke kun de såkaldte frontløbere selv. Jeg har svært ved at se, hvordan “eksplosive brugertilstrømninger” kan foregå og identificeres uden interesse og engagement. Hverken frontløbere, Facebook eller Web 3D skaber i sig selv. Frontløb er ikke en naturgivet størrelse, og det er effekter heller ikke.  

Jeg er også skeptisk, men jeg er hverken sikker på at den ene eller anden forfatters sammenligninger og kategoriseringer bidrager til en opklaring af udfordringen (som jeg ser det). Problemet er nemlig, at vi ofte, når vi som medieforskere engagerer os i såkaldte ‘nye medier’, allerede har etableret relationer mellem det, der præsenteres som nyt (på den ene side), og det, der præsenteres som gammelt (på den anden side). Det er i selve sammenligningen, at det ofte går galt (mener jeg). Vi glemmer at forholde os kritisk til såvel det vi etablerer som ‘naturligt gammelt’ og ‘naturligt nyt’, og – ikke mindst – hvordan netop denne kobling af gammelt + nyt (= i forskningskonstruktionen) skaber noget tredje (som vi ofte i perioder helt ukritisk bygger videre på). Både fortid og fremtid skabes i nutiden. Vi kan hverken rejse frem eller tilbage i tiden, men vi kan se nærmere på, hvordan vi aktuelt konstruerer såvel vores fortid, nutid som fremtid – ofte i samme bevægelse.

Vi ved meget lidt om såvel Second Life, Wikipedia, YouTube, MySpace som Facebook mm. Og det er helt sikkert, at det ‘de var’ i går ikke nødvendigvis var én letafgrænselig ‘ting’ – højst sandsynligt mange blandede. Og derudover, så er det interessante måske snarere sameksistensen og den emergente udvikling, subjektiverings- og objektiveringsprocesserne – identifikationsprocesserne, end de evige forsøg på at nå frem til den egentlige kerne, den endelige, rigtige og faste identitet – heriblandt identifikationen af potentialet/effekten som bør udnyttes.

Som jeg ser det, er det interessante, at vi begynder at se mere kritisk på, hvordan vi skaber fx Web 3D, frontløbere, Facebook mm. som effekter. Dvs. snarere end at være fokuseret på hvordan fx Web 3D skaber nye former for netbaseret kommunikation eller Facebook fastholdelse, så bør vi se nærmere på hvilke ‘ingredienser’ og arrangementer, der bidrager til fastholdelse, netbaseret kommunikation, og hvordan fx Facebook og Web 3D forbinder sig til disse og vice versa. Ved at vende bøtten lidt på hovedet kan vi måske også blive mere opmærksomme på vores egne forestillinger og konstruktioner som fx at kommunikation relateret til Second Life er netbaseret.

Som Latour har fremhævet:

“…essence is existence and existence is action.” (Latour, 1999, p. 179)

😉

h1

Hvad foregår der i Second Life?

November 6, 2008

Forskning i Second Life. Hvordan undersøger og vurderer man aktiviteterne i en virtuel verden? Hvad er seriøs journalistisk forskningsformidling? En alt for usaglig artikel om forskning i Second Life på Videnskab.dk har resulteret i at flere danske forskere har kommenteret artiklen og Videnskab.dk’s journalistiske tilgang. Læs artiklen og de interessante kommentarer her: http://www.videnskab.dk/content/dk/kultur/forskere_flokkes_i_forladt_second_life

🙂 Mikala

h1

Ny bog: Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning

September 23, 2008

Tre af mine kollegaer (Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff) fra Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet) har redigeret en ny antologi “Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning”, som netop er udkommet på Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

“Digitale medier såsom computere og internettet er i dag i stigende grad helt centrale for undervisning og læring på alle niveauer i uddannelsessystemet. Også i hverdagslivet finder der læring sted, når vi bruger medierne til at kommunikere, lege og søge information med. De digitale medier stiller nye krav til vores tekniske og sociale kompetencer og til tilrettelæggelsen af undervisning. Det gælder eksempelvis indretningen af de fysiske rum, forholdet mellem underviser og lærende, samt det æstetiske design af brugerflader og undervisningsmateriale.

I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaringer med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau.

Bogens tre dele behandler spørgsmål om:
Børn og unges brug af digitale medier
Sprog, matematik og billeder i it-didaktisk design
It-didaktisk design i videregående uddannelser.

Bogen henvender sig til undervisere, studerende, forskere og andre som har interesse i de digitale mediers potentialer og i design og organisering af lærings- og undervisningsforløb med brug af digitale medier.” (Kilde: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=12010 – her kan indledning og uddrag af bogen også læses).

Bogen er dedikeret til forskningsprogramleder og professor Birgitte Holm Sørensen, som i øvrigt netop er kommet med sit bud på næste fase i relation til it i skolen. Se evt. forskningsprogrammets blog: http://blogs.dpu.dk/itmedier/.

h1

Forskningsprogrammet Medier og It i Læringsperspektiv har fået blog

September 3, 2008

Jeg må da lige gøre lidt reklame for vores nye blog i Forskningsprogrammet Medier og It i Læringsperspektiv. Det gode initiativ er søsat af Jeppe Bundsgaard. Jeg glæder mig til både at læse og bidrage. Se her: http://blogs.dpu.dk/itmedier/

h1

Where am I heading with the thesis?

April 21, 2008

In my PhD research, I’m trying to study e-learning and ICTs in everyday living, and at the same time I’ve become engaged in reconfiguration of the field of research called e-learning. I didn’t start out with the latter ambition, however my research interest “studying learning movements across virtual and physical context of activity in everyday living” (today, of course, I understand all the words and their implications and entanglements differently) led me to a makeup of empirical materials and analyses that became entangled with the accomplishments of not only e-learning in relation to education but also the field of e-learning research.

 

In my effort to write about these ‘things’, I’ve recently found great inspiration in ANT (Actor-Network-Theory). ICTs and E-learning in Denmark (and many other places, I believe) is mostly understood as matters of simply human/organizational/institutional bodies applying and using technical ‘bodies’/entities (represented as ICTs understood as carrying learning potentials) for educational purposes. Therefore, when the different ‘bodies’ are in place, all we need to do is make e-learning take place and thus realize its inherent learning potentials (squarely put). This is what the recent Danish National E-learning Strategy claims. However, I suggest, that ICTs and e-learning may be understood as the result off rather than the beginning of socio-material (dis-)engagements, movements and relations(hips) (which are also to be viewed as continuously on the move – altering and being altered) enacted through everyday livings. In other words I try to move ICTs and e-learning from some ‘things’ in themselves causing things to happen (having effects/impact) to something being and becoming as the result of a lot of sociomaterial engagements and workings.

 

Inspired by especially Marilyn Strathern’s work and Bruno Latour’s work, I analyze, explore, and enact the forms and matters of ICTs and e-learning in everyday living in different (from ‘conventional’ e-learning research literature) ways that shed light on some of the ways in which both ICTs, learning, and their relations; as well as the spaces, times, and agencies, that become involved with and related to ICTs and learning, may be viewed as continuously on the move through everyday translations.

 

In education there seems to be a quest for educating towards the Knowledge Age society and its inherent demand for future competencies, knowledge worker skills etc. Often this quest in e-learning literature becomes depicted through a paradigm shift, imagined as an educational movement of progression from instructivism towards (social) constructivism with each ism’s having their own naturally related learning/development theories (representing worldviews) and belonging educational instructional practices.

 

In other words, e-learning research and education in the 21st century in Denmark (as well as in many other Euro-American societies) is taken for granted as the natural pursuit of a particular imaginary of the 21st century Knowledge Age society and its inherent educational practices. This imaginary (existing in many different variations) with its background assumptions becomes the background (I argue) against which educations and their ‘e-learning readiness’ is evaluated, and many educations become depicted as in a state of non-development. I call this (inspired by R. P. McDermott) the acquisition of educations by an e-learning disability. I suggest that in order to see the daily movements and entanglements, we need to understand the contexts of research as well as its forms and matters – times, spaces and agencies – differently. Part of this involves engaging with an analytic strategy that emphasizes uncertainty and questions the taken-for-granted-institutions and identities of everyday livings (including times, spaces and agencies of everyday living).  

 

Through the concept of everyday living (which I understand as also on the move and realized through sociomaterial relationships, engagements and movements), and with great inspiration from Marilyn Strathern’s ideas presented in her book “Partial Connections”, the imaginary of the living world as fractal, ANT as symmetrical research (to begin with), Latour’s metaphor of phantom publics, and emphasis on ‘things’ as sociomaterially engaged and engaging actor-networks – events – complicated assemblages of assemblies (actors) that dissemble – I have found great sources of inspiration that have fundamentally taken part in reworking my previous engagements, imaginaries, relationships and movements with ‘the’ research field and practices of e-learning. 

 

One of Marilyn Strathern’s arguments is that research should maybe be much less about knowledge and much more about variations of engagements and relationships. The same (I believe) can be said about learning. Coming from the Danish University School of Education, it seems quite persuasive that ‘suddenly’ the whole world becomes matters of learning. Matters of learning, is what everything seems to be all about. I think that Strathern’s argument about engagements and relationships is extremely important. When studying everyday engagements and relationships it becomes quite obvious that not everything is about learning and knowledge. Everyday living is about being and becoming. And, especially, it becomes clear that the ‘packages’ of knowledge and learning in which observations of learning and knowledge often come, take part in producing the makeup of rather than simply describing the everyday movements and entanglements that we seek to study and become more knowledgeable about.

The thesis will be written in English. 

 

Please feel free to comment the above. I’m still in the process of formulating ‘things’, and maybe I need to reconsider my ways of explaining my research. Any comment (in Danish as well as English) will be gratefully accepted. Regarding content, disagreements, misunderstandings, misinterpretations, unclear formulations, things to reconsider, to be added etc. Thanks 🙂

     

On-Line writings – CopyrightThe online writings on this website may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also copy or download them for your own personal use. However, the writings must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author’s explicit permission. Please note that if you copy my writings you must:• include this copyright note

• you should observe the conventions of academic citation in a version of the following form:

e.g. Hansbøl, Mikala: “Where am I heading with the thesis”, published at Mikala’s Klumme – A researcher’s blog: https://mikalasklumme.wordpress.com/2008/04/21/where-am-i-heading-with-the-thesis/ Version April 21, 2008.