Archive for the ‘Interesting online magazines’ Category

h1

Nyt online tidsskrift Læring og Medier (LOM)

November 13, 2008

Læring og Mediers hjemmeside står der om tidsskriftet:

“Læring og Medier (LOM) er et web-baseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Tidsskriftet henvender sig til undervisere, formidlere af forskningsresultater, udviklere af e-læring, samt til planlæggere med ansvar for undervisning, læring, kompetenceudvikling og samarbejde på de videregående uddannelser.

Læring og Medier udkommer to gange om året, og er udelukkende tilgængeligt on-line.

Læring og Medier skaber et forum for udveksling af erfaringer med brugen af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde – med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner….

Tidsskriftet, der fra 2008 udgives af Forskningsnettet i tilknytning til dettes LOM-netværk, er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). De tidligere numre er fortsat tilgængelige under det gamle navn, men de kan også ses fra Læring & Mediers hjemmeside.”

h1

Linqx – Online magazine about ICT and learning

November 21, 2007

Hvordan skaber man indblik i og overblik over e-læringslandskabet? Det er ikke muligt at skabe overblikket, og det er kun muligt at udfolde partiel viden om landskabet. Der findes imidlertid frugtbare metoder til at søge både indblik og overblik. Literature reviews kan være en god begyndelse. Tilmelding til at modtage pressemeddelelser, online nyheder og nyhedsbreve kan også være frugtbare metoder.

Jesper Hundebøl (ph.d.-studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet) driver online magasinet Linqx om e-læring. Jespers magasin er online, gratis, og tilbyder mulighed for tilmelding til en nyhedsmail.

Jesper skriver om magasinet:

“linqx|dk was launched May 2001. Today it is the Danish online magazine on ICT and Learning. Now close to 1000 articles – searchable, dated, indexed and free of charge. No copy-paste; all entries has a unique editorial angle. For more than 5 years, every single article has a targeted focus on “e-learning”!”

Så hvis du forsøger at orientere dig i det meget komplekse og ofte rodede e-læringslandskab, så kan Jespers magasin være en udmærket begyndelse. Se her:http://www.linqx.dk/info.php