Archive for February, 2015

h1

Danmarks Læringsfestival

February 6, 2015

Den 4. marts kl. 10.00-10.45 holder vi oplægget ”Skoleledelse og -udvikling i dag – set fra forskning og praksis” på Danmarks Læringsfestival.

Sessionen præsenterer og diskuterer skoleledelse og -udvikling set fra forsknings- og praksisperspektiv. Først retter forskeren fokus mod skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it. Derefter fortælles, hvordan det ledelsesmæssigt er lykkedes Brønshøj Skole at flytte fokus fra løst forankrede projekter til et fælles udviklingsfokus. Til slut lægges op til fælles diskussion.

Oplægsholdere Camilla Ottsen, skoleleder og Mikala Hansbøl, forsker, UC Sjælland. Se mere om

Danmarks Læringsfestival her: http://danmarkslaeringsfestival.dk/