Archive for April, 2014

h1

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

April 23, 2014

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

Velfærdsteknologi skaber muligheder og udfordringer – Hvordan skabes dynamisk udvikling, hvor både borgere og professionelle medvirker? Oplæg, aktiviteter og diskussion.

Forskningens Døgn

Program

Kl.13:00

Velkomst

Elise Bromann Bukhave, Uddannelseschef for Bioanalytikeruddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen, Campus Næstved.

 

Kl.13:05 – 13.35                 

Robotteknologi og udvikling af praksis

Kitt Vestergaard, Lektor i Forskningsprogram for Regional udvikling og Velfærdsinnovation, Forskning og Innovation.

  • Hvordan kan robotteknologi bidrage til udvikling af praksis i sundhedsvæsnet – kan robotter forbedre behandling og pleje?
  • Hvordan kan fremtidens sundhedsprofessionselle arbejde helhedsorienteret med robotteknologi i konkrete praksissammenhænge?

Fokus på den ændrede rollesætning i samspillet mellem patient/borger og den sundhedsprofessionelle.

 

Kl.13:35 – 14.10                 

Brugerinvolvering i teknologiudvikling

Play Alive A/S og Niels Henrik Helms, Chef for Forskning og Innovation.

Hvordan skaber vi praksisudvikling i stedet for snæver teknologiudvikling, og, hvordan kan vi involvere studerende på en autentisk måde, der både skaber udvikling i professionsfeltet og dynamisk læring for de studerende?

Erfaringer med rehabilitering og interaktive teknologier samt afprøvning i praksis.

 

Kl.14:10 – 14.45               

“Workshop all inclusive” (Kaffe, kage og kollektiv hjernecelleaktivitet)

Dorte Guling, Uddannelseschef for Sygeplejerskeuddannelsen og Therese Llambias, Lektor i Forskningsprogram for Regional udvikling og Velfærdsinnovation, Forskning og Innovation.

 

Kl.14:45 – 15.45               

Telesundhed, professionsnydannelser og læring. Det nære sundhedsvæsen.

Mikala Hansbøl, ph.d. og forsker fra Education Lab – Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, Annette Jørgensen, Lektor ved Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde, Kirsten Teglgaard Lund, Lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde.

Telesundhed, telemedicin, velfærdsteknologi, sygepleje, behandling og træning via skærme i hjemmet, selvmonitorering og hjemmeomsorg. Alle disse ord, repræsenterer nyere praksisser indenfor sundhedsprofessionerne og konkrete ommøbleringer i sundhedsvæsenet.

  • Men hvilke praksisser og ommøbleringer?
  • Hvordan repræsenterer de professionsnydannelser?
  • På hvilke måder bliver de nye telemedierede praksisser medskabende for forandringer af relationerne mellem den sundhedsprofessionelle og patienterne?
  • Hvordan udfordrer de nye bevægelser vores måder at tænke i professionsuddannelse og læring på?

Oplægget giver et bud på nogle tendenser i tiden, og tager konkret afsæt i empiriindsamlinger fra et stort forsknings- og udviklingsprojekt i University College Sjælland med fokus på Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring. Eksemplerne hentes fra henholdsvis fysioterapeut og sygeplejerskefeltet.

Kl.15:45 – 16.00               

Opsamling og diskussion, Velfærdsteknologi og professionsudvikling – hvordan ser fremtidens udfordringer ud?

 

Kl.16:00                            

Farvel og tak.