Archive for May, 2011

h1

Konference om digitalisering af læremidler med fokus på læringsspil

May 1, 2011

Konference om digitalisering af læremidler med fokus på læringsspil


16. maj 2011 mødes forskere, politikere, undervisere og repræsentanter fra erhvervslivet til en konference om “Digitalisering af læremidler med fokus på læringsspil”. Det sker på DPU, Aarhus Universitet, i Emdrup.


Konferencen markerer afslutningen på forskningsprojektet “Serious Games on a Global Market Place“, som i 2007 blev støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 13 millioner kr.

Projektets forskere præsenterer forskningsprojektets kvantitative og kvalitative forskningsresultater og sætter forskningsresultaterne i et nationalt, og globalt perspektiv. 

Paneldebat
Konferencen afsluttes med en paneldebat i tidsrummet kl. 15.10-16.20, hvor politikere, interessenter fra dansk erhvervsliv, undervisningssektoren og forskningsinstitutioner er inviteret til at drøfte spørgsmålet ”Hvad skal der til, for at digitale læremidler og læringsspil bliver brugt i undervisningen?”

Konferencen henvender sig til forskere, undervisere, skoleledere, branche- og interesseorganisationer, beslutningstagere – alle som beskræftiger sig med it og medier i et læringsperspektiv.

Tid: 16. maj 2011 kl. 12.30-17.30
Sted: Festsalen, lokale A220, på DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Program for dagen

Pris: 130 DKK

Tilmelding senest 12. maj 2011