Archive for March, 2011

h1

Shifting ontologies of a serious game and its relationships with English education for beginners

March 29, 2011

Just want to raise awareness of a series of papers to be published in a special issue of E-learning and Digital Media, Vol 8, issue 3, 2011.

The call for papers is copy-pasted below:

“Media: Digital, Ecological and Epistemological

Special issue of E-Learning and Digital Media, Editor Dr. Norm Friesen

Media today are everywhere. From educational gaming through portable e-texts to cell phones ringing in class, it seems we can’t escape. Nor can we live without media; instead, they form a kind of ecology that we inhabit. In addition, media have an epistemological function; they shape both what we know and how we come to know it: “Whatever we know about our society, or indeed about the world in which we live,” as Niklas Luhman observed, “we know through… media.”

Speaking of media in education suggests a range of possibilities that are different from what is suggested by educational technology (electronic, digital or otherwise). Describing computers and the Internet specifically as digital media casts their role not as mental tools to be integrated into instruction, but as “forms” and “cultures” requiring “literacies” or acculturation. In this way, speaking of media in education brings instructional environments more closely together with the world outside. Explorations of these terms and possibilities have been initiated by the likes of Marshall McLuhan, Neil Postman and Elizabeth Eisenstein, and they are also touched upon in research on media literacies. However, more recent theoretical developments and accelerated mediatic change –from blogging through networked gaming to texting and sexting– offer innumerable opportunities for further exploration.

This special issue of E-Learning and Digital Media invites contributions that focus on media, particularly digital media, and their ecological and epistemological ramifications. Specific topics may include:

  • School and classroom as media (ecologies) and the changing world outside
  • Digital challenges to media literacy and literacies
  • Media socialization and media education
  • Histories of media and education
  • The epistemological character of (new) media”

To see the draft of table of contents for this special issue:  Issuecontents ELEA 8_3_proof

Our paper:

Shifting ontologies of a serious game and its relationships with English education for beginners

Publication: Research – peer review › Article

This paper takes its point of departure in a language project, which is a subproject under the larger ongoing (2007-2011) research project Serious Games on a Global Market Place. The language project follows how the virtual universe known as Mingoville (http://www.mingoville.com/) becomes an actor in English education for beginners. The virtual universe provides an online environment for students beginning to learn English in schools and at home. This paper will focus on the shifting ontologies of Mingoville and teaching and learning situations in beginners’ English. This paper takes its point of departure in neither Mingoville as part of the media ecologies of the classroom, nor in the epistemological ramifications of Mingoville. Instead, it suggests that opening up the shifting ontologies of Mingoville (i.e. what mediates Mingoville and its relationships with doing beginners English) may offer a different and useful approach to understanding how Mingoville becomes a multiple actor. It reveals that such an actor both influences, and is influenced by, manifold constitutive entanglements involved in organizing English teaching and learning activities for beginners. Theoretically and methodologically, the paper, the empirical gatherings and analysis, are inspired by science and technology studies (STS) and actor-network-theory (ANT). The arguments and descriptions provided throughout the paper will focus on the shifting ontologies of Mingoville as it moves into, and out of, different teaching and learning situations of English for beginners.
Original language English
Journal E-Learning and Digital Media
Publication date 2011
Volume 8
Journal number 3
Number of pages 24
ISSN 1741-8887

Keywords

  • English education for beginners, e-learning, Digital learning resources, Virtual worlds, primary and lower secondary school, media and ICT, ANT (Actor-Network-Theory), Entanglement approach, Relational Ontology, serious games, Educational technology research

APA

Hansbøl, M., & Meyer, B. (2011). Shifting ontologies of a serious game and its relationships with English education for beginners. E-Learning and Digital Media, 8(3).
h1

Forskning i bevægelse?

March 25, 2011

Dette er en kopi af en kommentar, jeg har skrevet på bloggen Forskningsfrihed? Se evt. her.

“Tak til Claus Emmeche for et indlæg, der peger på de store og meget komplicerede processer, der er i gang i universitetsverdenen. Disse processer er fyldt med politiske dagsordener, og medfører stor risiko for, at vi mister universiteternes fokus på den såkaldte frie forskning.

Den frie forskning er ganske enkelt central for at man ikke altid driver risiko-mindskende, sikker, bundlinje-og anvendelsesorienteret forskning.

Til Centaine, som kommenterer, at reaktionerne på strukturændringerne ved AU ‘bare’ er et spørgsmål om brok og forskere, der ikke er forandringsparate. Det er slet og ret forkert!

Forskere, forskning (altså viden-skaben)skal være i bevægelse i en verden i bevægelse. Og det er netop pointen her. Jeg er meget enig med Centaine i, at det netop er væsentligt at have en decentral tilgang til universiteterne. Og det her handler faktisk om at man vil centralisere aktiviteterne.

Centaine har helt ret i, at der både er fantastiske lærere og foregår banebrydende forskning i Aarhus. Pointen er, at der bør være god forskning og fantastiske lærere i alle dele af Danmark. Det er netop med til at give os blik for variationerne.

Tiltagene med at flytte forskere fysisk fra campus-DPU til campus-Aarhus betyder, at man beder forskere og forskningsfelter om at rive deres rødder og praksisser op og ‘bare’ plante dem et andet (forestillet) bedre sted.

I virkeligheden er denne manøvre jo ligeså simpel, som at bede en familie om ‘bare lige’ at flytte fra København til Aarhus. Det betyder jo, at der er et hav af netværksrelationer og hverdagspraksisser, der må omdannes, udskiftes, droppes mm. Og derudover er manøvren baseret på en forestilling om, at vi skal flyttes hen til et bedre sted. Altså det vi kommer fra er ikke godt nok!

Og det er de faglige konsekvenser af at flytte to på mange måder unikke, velrenomerede (nationalt og internationalt) og velfungerende forskningsmiljøer, som vi forskere forsøger at pege på.

Der ER ikke nogen gode argumenter for at vi forskere (som i øvrigt mange af os har samarbejdet igennem mange år fx via Masteruddannelsen i IKT og Læring) skal bringes geografisk sammen. Vi (altså forskerne i Aarhus og København) ER vant til at samarbejde på tværs af tid og rum via mange forskellige medier og med hinanden.

Og fx underviser jeg efteråret 2011 i Aarhus v. Bachelor i Uddannelsesvidenskab. Jeg er også aktuelt i Serious Games on a Global Market Place projekt med forskere, som har bopæl fx i Jylland, og som er tilknyttet både SDU, DTU og Aarhus-campus delen af AU. Et projekt, der i øvrigt er støttet med mange millioner af Det Strategiske Forskningsråd.

Hvis man ønsker en nuancering af den modstand som mobiliseres aktuelt, og de mange forskellige væsentlige faglige argumenter der er, så kan man evt. læse mere her.”

h1

Er der andre end AU’s ledelse der bifalder kursen?

March 24, 2011

Jeg indleder med det vigtigste (hjælp os med din stemme, gerne to steder):

Underskriftsindsamlingen “Bevar Center for Børnelitteratur i København

Underskriftsindsamlingen “Bevar Forskningprogram for Medier og IT i Læringsperspektiv i København

DERNÆST….

Der foregår i disse dage radikale omstruktureringer af Aarhus Universitet. Som i rektors tale d. 9. marts blev præsenteret som Fremtidens AU. Disse radikale omstruktureringer skal ses som dele af en længere process, som blandt andet problematiseres på bloggen med det interessante navn Forskningsfrihed?. Helt konkret har udmeldingen om Fremtidens AU affødt en mængde diskussioner blandt os ansatte ved nutidens AU.

De nye strukturer implicerer blandt andet den fysiske flytning af en mængde medarbejdere, heriblandt undertegnede og mine kollegaer med tilknytning til Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv samt Center for Børnelitteratur, fra DPU i Emdrup til Aarhus.

Siden udmeldingen er disse flytninger opponeret, diskuteret og kommenteret på mange forskellige måder og via rigtig mange forskellige kanaler og medier fx via åben debat i forummet “Diskutér den faglige udvikling” (hvor ALLE i øvrigt kan oprette sig som brugere og bidrage med indlæg) på AU’s hjemmeside  og se fx følgende udtræk kopieret fra DPU’s hjemmeside om DPU i medierne:

Medieomtaler af DPU og medarbejdere ved DPU

23.03.11 | Presseklip

Debat: FLYTNING: Vi vil gerne i dialog, Thunø

Af Anna Karlskov Skyggebjerg på vegne af medarbejderne ved Center for Børnelitteratur lektor, Ph. D., Center for Børnelitteratur, DPU, AU

I et svar til Jens Raahauge 19.3. beskriver Mette Thunø,…

23.03.11 | Presseklip

Aarhus Universitet har ikke forstået selve ideen

Af Thomas Illum Hansen videncenterleder, ph.d.

Det er vanskeligt for ikke at sige umuligt at finde en reel, faglig begrundelse for, at Aarhus Universitet har valgt at flytte Center for…

23.03.11 | Presseklip

Debat: Flytning: Vi slagter selvfølgelig ikke børnelitteraturen – tværtimod

Af Mette Thunø , Dekan, Faculty Of Arts, Aarhus Universitet

Når sproget løber af med folk, og et debatindlæg i den grad mistolker de ambitioner, som Aarhus Universitet har for at styrke udvikling og…

21.03.11 | Presseklip

Debat: Businessbølge hærger AU

Af Thomas Aastrup Rømer, Lektor, DPU

Dekanen for det nye fakultet School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet er kommet uhyre dårligt fra start.

(Information 21.03.2011,…

21.03.11 | Presseklip

Et nyt og bedre Aarhus Universitet?

FAGLIG UDVIKLING: Godt eller skidt. visionært eller lidt bekymrende. Kommentarerne fra medarbejderne til universitetsledelsens præsentation af fremtidens Aarhus Universitet varierede i dagene efter…

21.03.11 | Presseklip

Dekan – jeg ikke forstå

Af Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion

Dekan Mette Thunø er blevet sat til at udmønte den tilpasning, som Aarhus Universitet er i gang med, en tilpasning som ifølge…

18.03.11 | Presseklip

Strid om center for børnelitteratur

Lærere og litteraturfolk er imod flytningen af Center for Børnelitteratur fra København til Aarhus. Det vil gøre forskningen i børnelitteratur endnu mere sparsom, mener de.

(Kristeligt-Dagblad.dk…

15.03.11 | Presseklip

Forskere frygter tab af forskning

Som del af en større omstrukturering ved Århus Universitet, skal Center for Børnelitteratur flyttes fra Sjælland til Århus. Forskere er bekymrede over flytningen.

(DR.dk 10.03.2011)

11.03.11 | Presseklip

Kommentar: Aarhus Universitet: Stanford eller Oxford?

Af Lars Qvortrup

Igennem det seneste års tid har Aarhus Universitet tumlet med spørgsmålet: Hvordan indretter man et moderne universitet? Svaret kom i forgårs

(Information 11.03.2011)

11.03.11 | Presseklip

Herudover er der skrevet personlige mails til ledelsen, underskrevet åbne breve til ledelsen fx fra AC-VIP klubben ved DPU til bestyrelsesformand Michael Christiansen, rektor Lauritz Holm-Nielsen, dekan Mette Thunø ved AU, og i dag har vi modtaget meddelelse om at forskningsprogramledere og forskningsledere ved DPU (Bente Jensen, Bjarne Wahlgren, Cathrine Hasse, Dorte Marie Søndergaard, Dorthe Staunæs, Jens Christian Nielsen, Jeppe Læssøe, Ning de Coninck-Smith, Sten Høyrup Pedersen, Susan Wright, Søren Christensen, Søren Langager, Venka Simovska, Vibeke Hetmar, Susan Tetler) har sendt brev til dekan Mette Thunø vedr. forflyttelser fra DPU.

Alle er tiltag, hvor ledende forskere (både i Danmark og internationalt) KLART OG TYDELIGT understreger, at ledelsens beslutninger IKKE KAN BETRAGTES SOM FAGLIGT FORSVARLIGE!

Jeg ser altså god grund til at rejse det nærliggende grundspørgsmål: ER DER ANDRE END LEDELSEN, DER BIFALDER LEDELSENS KURS?

Hvis man skulle have interesse i at følge universitetsansattes forvirrede forsøg på at navigere i denne kaotiske situation, så kan man fx finde interessante eksempler på forskere, der forsøger at tænke kreativt ved at deltage i ‘navnelege’, som metoder til at (re-)definere Fremtidens AU. Nogle af resultaterne af disse og de overvejelser, de har affødt, kan læses her: http://medarbejdere.au.dk/fremtidensau/hovedomraader/ar/nyenavne/.

Man kunne føle sig fristet til at initiere en art ‘find Holger leg’ som går ud på at identificere den/de person(er), der rent faktisk bifalder ledelsens kurs og beslutninger.

Der er meget stof til et godt videnskabs- og teknologistudieprojekt her! Som Latour ville sige: Follow the actors…. hmm…

h1

Bevar forskningsprogram for medier og it | Onlineunderskrift.dk

March 18, 2011

Bevar forskningsprogram for medier og it | Onlineunderskrift.dk.