Archive for November, 2010

h1

Temanummer om It 2.0 – didaktiske og pædagogiske udfordringer

November 20, 2010

Dansk pædagogisk Tidsskrift, Institut for Pædagogik og Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv, DPU inviterer til et debatmøde med forfatterne til temaet i nr. 4/2010 om

IT 2.0 – didaktiske og pædagogiske udfordringer

Temaet foldes ud ved oplæg af

  • Mie Buhl: 2.0’erne – den sociale uddannelsespraksis. Om
    web 2.0, digitale artefakter og didaktik
  • Jeppe Bundsgaard: Faglighed og digitale læremidler i undervisningen
  • Thorkild Hanghøj, Mikala Hansbøl, Birgitte Holm Sørensen & Bente Meyer: Læringsspil, lærerroller og didaktisk design
  • Tine Jensen: Interaktive tavler i skolen: Kontrol og kontroltab
  • Morten Misfeldt: ’Forestillet læringsvej’ i IT-baserede pædagogiske udviklingsprojekter
  • Thomas Duus Henriksen: Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

Forfatterne præsenterer deres bidrag og diskuterer emnet med hinanden og med deltagerne i en bestræbelse på at levendegøre temaet og videreudvikle det.

Debatmødet finder sted onsdag den 5. januar 2011 kl. 16,30-19 i Festsalen, lokale A 222 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Der er fri adgang for alle interesserede

Yderligere oplysning om DpT på www.dpt.dk

Invitation (som meget gerne må distribueres): IT 2 0_poster

h1

Videos from ECGBL 2010

November 16, 2010

Download presentations and watch videos from ECGBL 2010:

European conference on Games Based Learning

21. – 22. October 2010, the fourth European conference on ‘Games Based Learning’ and a PhD Master Class on ‘The Educational Potential of Computer Games’,  was held at the Danisch Scool of Education, Aarhus University.

Video streaming from the conference:

Download presentation from PhD Master Class:

h1

Poster and positioning paper from ECGBL 2010

November 13, 2010

I presented my Mingoville research at the 4th European Conference on Games-Based Learning on October 21-22 2010.

I have linked to my poster here: ECGBL_2010_poster_MH_240810. The poster was supplemented and further elaborated in a positioning paper to be found in Proceedings of the 4th European Conference on Games-Based Learning, pages 499-503.

Paper title: “Alternatives and Passages: English Teaching, Learning, and Mingoville”.

Abstract: While much research into serious games focus on following teaching and/or learning activities, and particularly the human and institutional actors involved in these, the central actors of game based learning research (i.e. the games) seldom get much attention (unless the focus is so-called “technological”). This brief positioning paper takes point of departure in an ongoing postdoc project following circulations and establishments of http://www.mingoville.com/, which is a virtual universe with game based elements developed for beginning English teaching and learning.  The paper presents a Science and Technology Studies (STS) and Actor-Network-Theory (ANT) inspired approach to researching emerging passages between beginning English teaching and learning and Mingoville.