Archive for December, 2008

h1

Nyt Experience Lab

December 4, 2008

Jeg læste om det nye laboratorium her: http://www.cedi.dk/visNyhed.aspx?ID=7553

Besøg Experience Labs hjemmeside: http://www.science.ku.dk/experiencelab/, hvor der bl.a. står følgende:

“Experience lab er et rum til observation af mennesker der bruger IT/medier. Med Experience lab er det muligt at lave iagttagelser og forsøg med menneskers handlinger, specielt brugen af medier og informationsteknologi. Det består af moderne udstyr til optagelse af personers handlinger og til registrering og bearbejdning af observationer.

Udstyret gør det muligt at lave iagttagelser og forsøg på en mere pålidelig og langt hurtigere måde end ved brug af papir og blyant. Derved bliver det specielt muligt at undersøge medier og kunstneriske udtryk med brug af eksperimentelle metoder.

… Experience lab er oprettet i efteråret 2008 og drives som et samarbejde mellem Datalogisk Institut og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Det er desuden åbent for undervisning, for andre forskere ved Københavns Universitet, for forskere fra andre institutioner som led i samarbejdsprojekter med forskere på Datalogisk Institut og Institut for medier, erkendelse og formidling.”