h1

Nyt online tidsskrift Læring og Medier (LOM)

November 13, 2008

Læring og Mediers hjemmeside står der om tidsskriftet:

“Læring og Medier (LOM) er et web-baseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Tidsskriftet henvender sig til undervisere, formidlere af forskningsresultater, udviklere af e-læring, samt til planlæggere med ansvar for undervisning, læring, kompetenceudvikling og samarbejde på de videregående uddannelser.

Læring og Medier udkommer to gange om året, og er udelukkende tilgængeligt on-line.

Læring og Medier skaber et forum for udveksling af erfaringer med brugen af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde – med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner….

Tidsskriftet, der fra 2008 udgives af Forskningsnettet i tilknytning til dettes LOM-netværk, er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). De tidligere numre er fortsat tilgængelige under det gamle navn, men de kan også ses fra Læring & Mediers hjemmeside.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: