h1

Jagten på identiteten – konstruktioner af nyt og gammelt

November 11, 2008

Vi er konstant på jagt efter identiteten. Vi vil gerne vide, hvor vi er, hvor vi kommer fra, og – ikke mindst – hvor vi er på vej hen. Medieforskere bidrager i høj grad til at skabe teorier om og levere svar på disse store spørgsmål.

Derfor er det særligt interessant (for mig) at finde forskellige forsøg på at identificere ikt/teknologi/web/net generationer/bølger/traditioner/genrer.

Min gode kollega Jeppe Bundsgaard leverer fx nogle bud på identifikationer af begreberne medium, mærke og teknologi i sin ph.d.-afhandling (se evt. her: http://www.did2.bundsgaard.net/situationen/kommunikation/teknologimaerkeogmedium/).

Jeppe har skrevet en (med hans ord se evt. her) kritisk kommentar til Sisse Siggard Jensen (se her: http://actorsavatars.blogspot.com/2007/10/fra-min-artikel-om-sl-i-kultur-fritid_3679.html), som kan ses som en del af anledningen til, at jeg skriver dette indlæg. 

Et af de store spørgsmål i medieforskningen er: på hvilke måder kan forskellige medier være engagerende? Men et andet spørgsmål, som jeg mener bør være mindst ligeså centralt, er: på hvilke måder bliver medier engageret i forskningsaktiviteter?

Sisse Siggaard Jensen skriver på sin blog:

“Den tredje bølge eller Web 3D skaber nye former for netbaseret kommunikation. Det er former, som sandsynligvis vil få en gennemgribende betydning for vores måde at kommunikere på, ganske som det var tilfældet, da web’et og hyperteksten fik sit massegennembrud for lidt over ti år siden.”

Jeppe Bundsgaard kommenterer:

“Hvad er det i din eller andres forskning som giver belæg for at påstå dette? Kan du pege på seriøse anvendelser af 3D-verdener som ikke er engagerede og interesserede frontløbere der prøver en ny teknologi af, men som er en anvendelse som har skabt noget der ligner den eksplosive brugertilstrømning OG fastholdelse som diskussionslisterne, Wikipedia, YouTube, MySpace, FaceBook osv. har skabt?”

Svaret på sidstnævnte spørgsmål kan vel kun være: “NEJ” 🙂 . Al (ud-)forskning/afprøvning forudsætter engagerede og interesserede forskere/deltagere/aktører/konstruktører. Ting engagerer og bliver engageret. Hvor vidt der er tale om frontløbere afhænger af mange ‘ting’ og ikke kun de såkaldte frontløbere selv. Jeg har svært ved at se, hvordan “eksplosive brugertilstrømninger” kan foregå og identificeres uden interesse og engagement. Hverken frontløbere, Facebook eller Web 3D skaber i sig selv. Frontløb er ikke en naturgivet størrelse, og det er effekter heller ikke.  

Jeg er også skeptisk, men jeg er hverken sikker på at den ene eller anden forfatters sammenligninger og kategoriseringer bidrager til en opklaring af udfordringen (som jeg ser det). Problemet er nemlig, at vi ofte, når vi som medieforskere engagerer os i såkaldte ‘nye medier’, allerede har etableret relationer mellem det, der præsenteres som nyt (på den ene side), og det, der præsenteres som gammelt (på den anden side). Det er i selve sammenligningen, at det ofte går galt (mener jeg). Vi glemmer at forholde os kritisk til såvel det vi etablerer som ‘naturligt gammelt’ og ‘naturligt nyt’, og – ikke mindst – hvordan netop denne kobling af gammelt + nyt (= i forskningskonstruktionen) skaber noget tredje (som vi ofte i perioder helt ukritisk bygger videre på). Både fortid og fremtid skabes i nutiden. Vi kan hverken rejse frem eller tilbage i tiden, men vi kan se nærmere på, hvordan vi aktuelt konstruerer såvel vores fortid, nutid som fremtid – ofte i samme bevægelse.

Vi ved meget lidt om såvel Second Life, Wikipedia, YouTube, MySpace som Facebook mm. Og det er helt sikkert, at det ‘de var’ i går ikke nødvendigvis var én letafgrænselig ‘ting’ – højst sandsynligt mange blandede. Og derudover, så er det interessante måske snarere sameksistensen og den emergente udvikling, subjektiverings- og objektiveringsprocesserne – identifikationsprocesserne, end de evige forsøg på at nå frem til den egentlige kerne, den endelige, rigtige og faste identitet – heriblandt identifikationen af potentialet/effekten som bør udnyttes.

Som jeg ser det, er det interessante, at vi begynder at se mere kritisk på, hvordan vi skaber fx Web 3D, frontløbere, Facebook mm. som effekter. Dvs. snarere end at være fokuseret på hvordan fx Web 3D skaber nye former for netbaseret kommunikation eller Facebook fastholdelse, så bør vi se nærmere på hvilke ‘ingredienser’ og arrangementer, der bidrager til fastholdelse, netbaseret kommunikation, og hvordan fx Facebook og Web 3D forbinder sig til disse og vice versa. Ved at vende bøtten lidt på hovedet kan vi måske også blive mere opmærksomme på vores egne forestillinger og konstruktioner som fx at kommunikation relateret til Second Life er netbaseret.

Som Latour har fremhævet:

“…essence is existence and existence is action.” (Latour, 1999, p. 179)

😉

Advertisements

2 comments

 1. Interessant diskussion!
  Jeg mener ikke din kommentar til min kommentar yder min kommentar retfærdighed 🙂

  Min kommentar handler om tendensen til forudsigelse af at en given teknologi (eller mere korrekt praksisserne med og omkring den) repræsenterer noget helt nyt og omvæltende. Det nytter ikke noget at udnævne revolutioner hver anden dag.

  SL og andre 3D-verdener er en interessant teknologisk nyskabelse. Men de har ikke nær haft den omkalfatrende effekt (ja, naturligvis kan man tale om effekt!-) som de påstås at have. Der er heller ikke noget der tyder på at de får det. Men nogle som har den ene eller anden interesse i disse fænomener – forskningsmæssigt, økonomisk osv. – kan påstå det – uden belæg.

  Udviklingen af teknologierne og de relaterede sociale tekonologier: Wikipedia, facebook, diskussionsfora osv. *har* derimod haft en ufattelig betydning for den måde vi kommunikerer på og for den må de vi opfatter viden og videnskab på. Det er evident – og man/jeg kan pege på eksempler – og give analyser af hvad det har betydet for vores opfattelse af verden og viden om den.
  Det er enten grinagtigt eller bare forkert at sammenligne 3D-verdener med disse nyskabelser.

  Du henviser jo i et andet indlæg til en interessant diskussion om en journalists formidling af en konference. Som jeg læser det, så kræver forskerne belæg af journalisten. Hvorfor lever de så ikke selv op til kravet?

  Spørgsmålet om engagement. Det er vist en bevidst mislæsning du laver. Det er klart at levet liv er engageret liv. Ingen gør noget uden en form for engagement. Hvad jeg taler om er at de ting der sker i 3D, er skabt af et engagement som ikke finder resonans hos “almindelige” brugere. Eller at dette engagement er relateret til leg og spil. Det er der ikke noget galt med, men det er ikke et eksempel på “gennemgribende betydning for vores måde at kommunikere på”.
  Forskerne i 3D ser ud til at skabe det de forsker i – i mere konkret betydning end “jeg skaber wikipedia når jeg forsker i det”! – og derefter udtaler de sig som om dette de har skabt, er et udbredt fænomen de kan generalisere statistisk fra.


 2. Hmm… 😉

  Du skriver: ”Min kommentar handler om tendensen til forudsigelse af at en given teknologi (eller mere korrekt praksisserne med og omkring den) repræsenterer noget helt nyt og omvæltende. Det nytter ikke noget at udnævne revolutioner hver anden dag.”

  Hverken teknologi determinisme (pessimistisk eller optimistisk)eller funktionalisme er naturligvis hensigtsmæssige tilgange. Men jeg mener ikke, at det er Sisses tilgang. Jeg har det indtryk, at både Sisse og andre danske forskere i sociale netværksteknologier forsøger at arbejde væk fra (nok især tv-, radio- og avismediernes) tendens til at ville gøre Second Life, Facebook eller Arto til noget, der a priori er godt/skidt. Jeg ser Sisse som en forsker, der netop ønsker at undersøge og ikke starte med at essentialisere Second Life. Fx er det udgangspunktet i hendes artikel ”Web 3.D: Avatarer og aktører i virtuelle verdener (se her: http://www.sitecenter.dk/musikfond/nss-folder/mappe/Web3DAktAhrerAvatarer.pdf).

  Som det allersidste i artiklen skriver Sisse Siggaard Jensen:

  ”Den tredje bølge eller Web 3D skaber nye former for netbaseret kommunikation. Det er former, som sandsynligvis vil få en gennemgribende betydning for vores måde at kommunikere på, ganske som det var tilfældet, da web’et og hyperteksten fik sit massegennembrud for lidt over ti år siden. I 1994-95 var det stadig en diskussion blandt kommunikationsforskere, om web’et og hypertekst ville blive en udbredt form for kommunikation. I dag kender de fleste af os svaret. Måske går der kun en webgeneration på 5 år, før de virtuelle verdener næsten er hvermandseje.”

  Det kan diskuteres om det er hensigtsmæssigt at forskere gør sig i den slags forudsigelser, og jeg er enig med dig i (hvis det er det, du mener), at vi som forskere bør være påpasselige med vores forudsigelser.

  Senere skriver du: ”Udviklingen af teknologierne og de relaterede sociale tekonologier: Wikipedia, facebook, diskussionsfora osv. *har* derimod haft en ufattelig betydning for den måde vi kommunikerer på og for den må de vi opfatter viden og videnskab på. Det er evident – og man/jeg kan pege på eksempler – og give analyser af hvad det har betydet for vores opfattelse af verden og viden om den.
  Det er enten grinagtigt eller bare forkert at sammenligne 3D-verdener med disse nyskabelser.”

  For det første, så laver du her et tilbageblik, og som Latour påpeger, så er både årsager og virkninger/effekter altid noget vi kun kan udtale os om retrospektivt. Vi kan netop ikke forudsige. Men det betyder også, at både årsag og virkninger er resultatet af en masse arbejde. Og det er dette arbejde, som jeg argumenterer for, at vi ser nærmere på. Jeg er ikke uenig med dig i, at vi kan tale om effekt. Men argumenterer for, at der er forskel på at fokusere på teknologier som havende effekt og på at teknologier er effekter. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at du vil kunne bevise at udviklingen af teknologier har ”haft en ufattelig betydning”. Men er det ikke ligeså forkert a priori at anfægte at 3D-verdener (hvad det så end er?) måske med tiden (Sisse Siggaard Jensen skriver vist om fem år) vil kunne være at sammenligne med ”disse nyskabelser”?

  Vi ser måske nok verdenen lidt forskelligt, for jeg er ikke sikker på, at jeg forstår din sondring mellem (og sammenstilling af) fx Wikipedia, Facebook, diskussionsfora og 3D-verdener? Jeg er også usikker på, hvad du mener med ”udviklingen af teknologierne”? Jeg tror grundlæggende vi (du og jeg) er uenige om, hvor denne udvikling foregår. Jeg forstår fx Facebook som praksis og ikke som en (samling af teknologier) teknologi, der udvikles ét sted og bruges i praksis et andet. Og jeg mener, at det er en væsentlig pointe, netop når vi har med så omskiftelige sociomaterielle fænomener at gøre som fx Facebook, at vi ikke tror at vi ’bare’ kan definere deres egenskab(er) én gang for alle.

  Så skriver du: ”Spørgsmålet om engagement. Det er vist en bevidst mislæsning du laver. Det er klart at levet liv er engageret liv. Ingen gør noget uden en form for engagement. Hvad jeg taler om er at de ting der sker i 3D, er skabt af et engagement som ikke finder resonans hos “almindelige” brugere. Eller at dette engagement er relateret til leg og spil. Det er der ikke noget galt med, men det er ikke et eksempel på “gennemgribende betydning for vores måde at kommunikere på”.”

  Det er ikke en bevidst mislæsning. Men snarere en problematisering af, at du også både kritiserer Sisse Siggaard Jensen for at generalisere og samtidigt selv praktiserer generalisering, når du fx definerer seriøsitet og almindelighed og ”de ting der sker i 3D” samt ”den måde vi kommunikerer på”.

  Du skriver til slut: ”Forskerne i 3D ser ud til at skabe det de forsker i – i mere konkret betydning end “jeg skaber wikipedia når jeg forsker i det”! – og derefter udtaler de sig som om dette de har skabt, er et udbredt fænomen de kan generalisere statistisk fra.”

  Det er da vist en generalisering, der vil noget 🙂 . Jeg forstår ikke ”mere konkret”? Når jeg taler om at vi som viden-skabs-folk er med til at skabe de ’ting’ vi forsker i, så mener jeg det ganske konkret. Men bemærk med til. Det er netop denne partialitet, som jeg finder væsentlig at se nærmere på.

  Det er altid herligt at diskutere med dig Jeppe ;-), tak for dit engagement, og fordi du bidrager til at skabe andet liv (også) her på bloggen…Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: