h1

Ny bog: Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning

September 23, 2008

Tre af mine kollegaer (Lars Birch Andreasen, Bente Meyer og Pernille Rattleff) fra Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet) har redigeret en ny antologi “Digitale medier og didaktisk design – brug, erfaringer og forskning”, som netop er udkommet på Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

“Digitale medier såsom computere og internettet er i dag i stigende grad helt centrale for undervisning og læring på alle niveauer i uddannelsessystemet. Også i hverdagslivet finder der læring sted, når vi bruger medierne til at kommunikere, lege og søge information med. De digitale medier stiller nye krav til vores tekniske og sociale kompetencer og til tilrettelæggelsen af undervisning. Det gælder eksempelvis indretningen af de fysiske rum, forholdet mellem underviser og lærende, samt det æstetiske design af brugerflader og undervisningsmateriale.

I denne antologi fremlægger og diskuterer en række forskere deres konkrete erfaringer med og overvejelser over didaktisk design og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster fra grundskole til universitetsniveau.

Bogens tre dele behandler spørgsmål om:
Børn og unges brug af digitale medier
Sprog, matematik og billeder i it-didaktisk design
It-didaktisk design i videregående uddannelser.

Bogen henvender sig til undervisere, studerende, forskere og andre som har interesse i de digitale mediers potentialer og i design og organisering af lærings- og undervisningsforløb med brug af digitale medier.” (Kilde: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=12010 – her kan indledning og uddrag af bogen også læses).

Bogen er dedikeret til forskningsprogramleder og professor Birgitte Holm Sørensen, som i øvrigt netop er kommet med sit bud på næste fase i relation til it i skolen. Se evt. forskningsprogrammets blog: http://blogs.dpu.dk/itmedier/.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: