Archive for March, 2008

h1

Serious Games

March 29, 2008

Her er en interessant konference, som bl.a. nogle af mine kollegaer fra Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv er med til at arrangere:

 
Serious-games-banner

Konference
Læringsspil: udfordringer for forskere og udvikl
ere
Onsdag den 23. april 2008
Kl. 13.00 – 18.30 på DPU i København

Konferencen sætter fokus på, hvordan anvendelsen af serious Games kan bidrage til at styrke læring og undervisning i grundskole og på ungdomsuddannelser.

Hvordan kan undervisning og læringsformer nytænkes gennem anvendelse af læringsspil?
Hvordan kan underviseren understøtte anvendelsen af læringsspil?
Hvordan kan læringsspil indgå i den faglige læring?
Hvilke genrer indenfor læringsspil er anvendelige til hvilke fagområder?

Konferencen skal inspirere undervisere fra grundskolen og ungdomsuddannelserne, it-vejledere, skolebibliotekarer, pædagogiske udviklingsenheder i kommuner og regioner, forlagsbranchen og softwareudviklere.

Se mere her: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=11723