h1

Reassembling the social

January 7, 2008
Lørdag lå Latours “Reassembling the Social – An Introduction to Actor-Network-Theory” (Oxford University Press, 2005) i min postkasse, og jeg har læst lige siden. Jeg er lidt over halvvejs igennem, og jeg er igen vældigt inspireret.  

Jeg kan allerede nu anbefale andre ANT interesserede/inspirerede at læse denne grundbog, skrevet af selveste thé founding father himself – eller i hvert fald én af de tre (Latour, Callon og Law).  Det virkeligt interessante er, at Latour her introducerer Aktør-Netværks teori (ANT) som mere en slags metode end en teori.

Jeg synes, at det har været svært at se, hvordan jeg kunne beskrive mit ‘forskningsgreb’, men med denne bog tror jeg, at jeg har fundet en konstruktiv indgang til at beskrive de relationer og den kompleksitet, som jeg har forsøgt at udfolde empirisk.  

Jeg genkender væsentlige aspekter af min forskningstilgang i Latours formulering af det han bl.a. kalder en “sociology of associations” (fx at det handler om at følge aktørerne samt fabrikationen af det der ofte fremstår som ‘kolde og naturlige’ facts på tværs af sites – dvs. at de ofte bliver taget for givet fx kunne “ildsjæle” være sådanne aktører, “ikt” eller mere konkret ikt fx “LMS systemer” samt “videnskab”). Det er i det hele taget den væsentligste årsag til, at jeg føler mig så inspireret af særligt ANT-orienteret STS literatur. De (fx Latour, Mol og Law) diskuterer og beskriver noget af det, som jeg har forsøgt at begribe empirisk og mere eller mindre hjælpeløst har forsøgt at hente inspiration til at beskrive ad andre bl.a. teoretiske (fx Social Praksisteori som den præsenteres af Jean Lave) og metodiske (fx Virtual Ethnograph og Multi-Site Ethnography) omveje, der alligevel ikke virkede helt fyldestgørende.  

Reassembling the social er naturligvis ikke en bog, som efterlader flere svar end spørgsmål, men jeg vil sige, at det er en rigtig god opsamling på i hvert fald, hvad Latour aktuelt betragter som nogle af de væsentlige debatter omkring ANT og – ikke mindst – hvad der er ANT’s særlige bidrag.  

For mig er det særligt Latours understregning af at vi hverken skal presse på forhånd givne teoretiske rammer ned over praksis eller forestille os, at aktører er årsager i sig selv. Latour kritiserer ‘traditionel’ “social science” for fx med begreb som “samfund” (“society”) at materialisere og tage det sociale for givet. I stedet, foreslår Latour, bør vi anerkende at også det sociale deltager og således snarere er en effekt af samlende processer, engagementer og relationer, end ét særligt ‘materiale’ som er årsagen til disse. Sagt med andre ord. Samfundet, som det beskrives, er ifølge Latour ikke nødvendigvis årsag men snarere en effekt af kollektivitet. Det samme kan siges om andre former for aktører.

Med begrebet aktører indkluderer Latour såvel humane som non-humane / materielle såvel som immaterielle. Ingen aktører eksisterer i sig selv, men altid i relationer – netværk. Derfor konstellationen Aktør-Netværk i Aktør-Netværksteori. Netværk er ifølge Latour ikke det vi beskriver med ANT, men det analytiske blik vi anvender – netværk er en måde at forstå på, men ikke en given størrelse, bestemt form, metode eller én forståelse.

Aktør-Netværk må altid formes i praksis. Hvad der agerer som aktører og netværk er med andre ord ikke et teoretisk men empirisk anliggende.   

Latour opfordrer til, at vi vender op og ned på det, som vi traditionelt betragter som årsager og effekter – dvs. det vi normalt betragter som begyndelsen og slutningen på vores handlinger. Fx kan et LMS system fra Latours perspektiv betragtes som effekt af snarere end årsag til etableringen af sociale praksisser. Teknologien eksisterer aldrig – fra Latours perspektiv – i sig selv, men skabes som deltager i relationer i praksis. Teknologien ses ikke som determinerende (årsag) men som medkonstituerende af de realiteter (i flertal) som udfoldes i praksis, og teknologier er altid effekter af og i praksis. 

Reassembling the Social eksemplificerer hvad Latour aktuelt betragter som god ANT forskning og formidling (“writing”). Det er i sig selv interessant.

Han tilbyder også konkrete anbefalinger som fx:

“When we list the qualities of an ANT account, we will make sure that when agencies are introduced they are never presented simply as matters of fact but always as matters of concern, with their mode of fabrication and their stabilizing mechanisms clearly visible. In addition, we will be especially attentive to counteract the deconstruction mood by making sure the multiplicity is not associated with ‘interpretive flexibility’ or with a weakening of the empirical grasp. Finally, we will be attentive to the procedures through which the multiplicity of reality – metaphysics – can be distinguished from its progressive unification – ontology.” (Latour, 2005, p. 120)

For at læse et review af bogen, skrevet af Richard Langlais se: http://www.sciencestudies.fi/filestore2/download/392/BR%201-06.pdf

Hvis du ser ANT med andre øjne, er uenig i mine tolkninger af ANT, har en kritik, anbefaling til interessant litteratur eller andet at tilføje, så hold dig endelig ikke tilbage!

🙂

On-Line writings – Copyright
The online writings on this website may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also copy or download them for your own personal use. However, the writings must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author’s explicit permission.

Please note that if you copy my writings you must:

• include this copyright note

• you should observe the conventions of academic citation in a version of the following form: e.g. Hansbøl, Mikala: “Reassembling the Social”, published at Mikala’s Klumme – A researcher’s blog: https://mikalasklumme.wordpress.com/2008/01/07/reassembling-the-social/. Version 7th January 2008.

Advertisements

2 comments

 1. Hej.
  Det er lidt træls at dit link til review’et af Reassembling the Social kun giver et snap.
  Her er et, der virker:
  http://www.sciencestudies.fi/system/files/BR+1-06.pdf
  mvh
  Stephen


 2. Hej Stephen,
  Tak for det. Det ser ud til at variere lidt med anvendeligheden af link til denne hjemmeside. Så en anden mulighed er at søge på forfatterens navn Richard Langlais + review reassembling the social. Det virker da (hos mig) 🙂Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: