Archive for January, 2008

h1

What is e-learning?

January 10, 2008

I’ve just further developed my thoughts on e-learning at this page: https://mikalasklumme.wordpress.com/e-learning-learning-with-ict-and-digital-media/.

I would like to take this opportunity (inspired by Malenes great “Brainstorm: Social network site categories” see http://malenel.wordpress.com/2008/01/08/brainstorm-social-network-site-categories/) to invite everyone reading this post to write a comment on whatever springs to mind when thinking of “e-learning”. I’ll use this as an empirical resource in my PhD-thesis as well as my further work on this issue.

I don’t expect you to have read anything about e-learning – neither my page, referred to above – to participate in this quest.

Thanks 🙂

h1

Reassembling the social

January 7, 2008
Lørdag lå Latours “Reassembling the Social – An Introduction to Actor-Network-Theory” (Oxford University Press, 2005) i min postkasse, og jeg har læst lige siden. Jeg er lidt over halvvejs igennem, og jeg er igen vældigt inspireret.  

Jeg kan allerede nu anbefale andre ANT interesserede/inspirerede at læse denne grundbog, skrevet af selveste thé founding father himself – eller i hvert fald én af de tre (Latour, Callon og Law).  Det virkeligt interessante er, at Latour her introducerer Aktør-Netværks teori (ANT) som mere en slags metode end en teori.

Jeg synes, at det har været svært at se, hvordan jeg kunne beskrive mit ‘forskningsgreb’, men med denne bog tror jeg, at jeg har fundet en konstruktiv indgang til at beskrive de relationer og den kompleksitet, som jeg har forsøgt at udfolde empirisk.  

Jeg genkender væsentlige aspekter af min forskningstilgang i Latours formulering af det han bl.a. kalder en “sociology of associations” (fx at det handler om at følge aktørerne samt fabrikationen af det der ofte fremstår som ‘kolde og naturlige’ facts på tværs af sites – dvs. at de ofte bliver taget for givet fx kunne “ildsjæle” være sådanne aktører, “ikt” eller mere konkret ikt fx “LMS systemer” samt “videnskab”). Det er i det hele taget den væsentligste årsag til, at jeg føler mig så inspireret af særligt ANT-orienteret STS literatur. De (fx Latour, Mol og Law) diskuterer og beskriver noget af det, som jeg har forsøgt at begribe empirisk og mere eller mindre hjælpeløst har forsøgt at hente inspiration til at beskrive ad andre bl.a. teoretiske (fx Social Praksisteori som den præsenteres af Jean Lave) og metodiske (fx Virtual Ethnograph og Multi-Site Ethnography) omveje, der alligevel ikke virkede helt fyldestgørende.  

Reassembling the social er naturligvis ikke en bog, som efterlader flere svar end spørgsmål, men jeg vil sige, at det er en rigtig god opsamling på i hvert fald, hvad Latour aktuelt betragter som nogle af de væsentlige debatter omkring ANT og – ikke mindst – hvad der er ANT’s særlige bidrag.  

For mig er det særligt Latours understregning af at vi hverken skal presse på forhånd givne teoretiske rammer ned over praksis eller forestille os, at aktører er årsager i sig selv. Latour kritiserer ‘traditionel’ “social science” for fx med begreb som “samfund” (“society”) at materialisere og tage det sociale for givet. I stedet, foreslår Latour, bør vi anerkende at også det sociale deltager og således snarere er en effekt af samlende processer, engagementer og relationer, end ét særligt ‘materiale’ som er årsagen til disse. Sagt med andre ord. Samfundet, som det beskrives, er ifølge Latour ikke nødvendigvis årsag men snarere en effekt af kollektivitet. Det samme kan siges om andre former for aktører.

Med begrebet aktører indkluderer Latour såvel humane som non-humane / materielle såvel som immaterielle. Ingen aktører eksisterer i sig selv, men altid i relationer – netværk. Derfor konstellationen Aktør-Netværk i Aktør-Netværksteori. Netværk er ifølge Latour ikke det vi beskriver med ANT, men det analytiske blik vi anvender – netværk er en måde at forstå på, men ikke en given størrelse, bestemt form, metode eller én forståelse.

Aktør-Netværk må altid formes i praksis. Hvad der agerer som aktører og netværk er med andre ord ikke et teoretisk men empirisk anliggende.   

Latour opfordrer til, at vi vender op og ned på det, som vi traditionelt betragter som årsager og effekter – dvs. det vi normalt betragter som begyndelsen og slutningen på vores handlinger. Fx kan et LMS system fra Latours perspektiv betragtes som effekt af snarere end årsag til etableringen af sociale praksisser. Teknologien eksisterer aldrig – fra Latours perspektiv – i sig selv, men skabes som deltager i relationer i praksis. Teknologien ses ikke som determinerende (årsag) men som medkonstituerende af de realiteter (i flertal) som udfoldes i praksis, og teknologier er altid effekter af og i praksis. 

Reassembling the Social eksemplificerer hvad Latour aktuelt betragter som god ANT forskning og formidling (“writing”). Det er i sig selv interessant.

Han tilbyder også konkrete anbefalinger som fx:

“When we list the qualities of an ANT account, we will make sure that when agencies are introduced they are never presented simply as matters of fact but always as matters of concern, with their mode of fabrication and their stabilizing mechanisms clearly visible. In addition, we will be especially attentive to counteract the deconstruction mood by making sure the multiplicity is not associated with ‘interpretive flexibility’ or with a weakening of the empirical grasp. Finally, we will be attentive to the procedures through which the multiplicity of reality – metaphysics – can be distinguished from its progressive unification – ontology.” (Latour, 2005, p. 120)

For at læse et review af bogen, skrevet af Richard Langlais se: http://www.sciencestudies.fi/filestore2/download/392/BR%201-06.pdf

Hvis du ser ANT med andre øjne, er uenig i mine tolkninger af ANT, har en kritik, anbefaling til interessant litteratur eller andet at tilføje, så hold dig endelig ikke tilbage!

🙂

On-Line writings – Copyright
The online writings on this website may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also copy or download them for your own personal use. However, the writings must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author’s explicit permission.

Please note that if you copy my writings you must:

• include this copyright note

• you should observe the conventions of academic citation in a version of the following form: e.g. Hansbøl, Mikala: “Reassembling the Social”, published at Mikala’s Klumme – A researcher’s blog: https://mikalasklumme.wordpress.com/2008/01/07/reassembling-the-social/. Version 7th January 2008.

h1

Do Danish teachers use computers the most in Europe?

January 5, 2008

A somewhat ‘old’ report from August 2006 made the news when The Danish Ministry of Education (UVM) on December 26th 2007 made a press release about results from the Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 – Head Teacher and Classroom Teacher Surveys in 27 European Countries.

What strikes me, is the fact that the press release – bearing the title “Danish teachers use computers most in class in Europe” (my translation) – seems to ignore this highly interesting paragraph from the report:

There are significant variations in the intensity of ICT use in schools across Europe. Extreme values are reached in the UK where 38% of those teachers using computers in class use it in more than 50% of the lessons. Interestingly, in those countries known for rather low ICT usage in schools, teachers using computers in class do so rather frequently and intensively. The high figures for using ICT in more than half of their lessons in Hungary (27%), Poland (24%), Greece (22%), and Portugal (19%) can be used to illustrate this.

Interestingly, teachers in countries like Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands etc do not belong to the (very) intensive ICT users in class.”

(Source: 1 Executive Summary and Conclusion, page 21: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/final_report_3.pdf)

Well, more stuff to reflect upon… Is it how much the teachers use the computers or how they use them, that is most interesting? It would be more interesting to seek answers to questions like how do Danish teachers use and make the most of computers in the course of teaching, and in which ways do teachers’ use of computers influence the students’ learning possibilities? The statement in itself that teachers use computers more or less doesn’t tell us whether their ways of using computers are appropriate.

A few examples (in Danish) of how the information from the press release quickly spread throughout various media:  

Folkeskolen: “Danske lærere er gode til at bruge computere i undervisningen” see http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=50527, 3rd January, 2008, 12.34 PM. (Title in English: “Danish teachers are good at using computers in class” – my translation)

CEDI: “Danske lærere bruger computeren mest i undervisningen i Europa” see http://www.cedi.dk/visNyhed.aspx?ID=5992, 4th January, 2008. (Title in English: “Danish teachers use the computer the most in class in Europe” – my translation)

It- og Telestyrelsen: “Danske lærere i front med it i undervisningen” see http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/nyheder/danske-lerere-i-front-med-it-i-undervisningen, 4th January, 2008. (Title in English: “Danish teachers are in front with ICT in class” – my translation)

In two of the titles, as well as in the press release from the Danish Ministry of Education, high amounts of ICT use translates into being good and being in front. In other words, once again, the equation becomes: the more ICT use =  the better and the more being in front. Most ICT use = being best and being in the top.

Sources: 

UVM Press release (in Danish): “Danske lærere bruger computere mest i undervisningen i Europa” see http://www.uvm.dk/07/danske_laerere_bruger.htm?menuid=6410, 26th December, 2007.

The report: “Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 – Final report from Head Teacher and Classroom Teacher Surveys in 27 European Countries” see http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/final_report_3.pdf, Final August 2006.

On-Line writings – Copyright

The online writings on this website may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also copy or download them for your own personal use. However, the writings must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author’s explicit permission.

Please note that if you copy my writings you must:

• include this copyright note

• you should observe the conventions of academic citation in a version of the following form:

e.g. Hansbøl, Mikala: “Do Danish teachers use computers the most in Europe?”, published at Mikala’s Klumme – A researcher’s blog: https://mikalasklumme.wordpress.com/2008/01/05/danish-teachers-use-computers-most-in-europe/. Version 5th January 2008.