h1

National Strategi for IKT-støttet læring (2007)

November 14, 2007

I 2001 lancerede Undervisningsministeriet under den daværende SR regering ”Danmarks strategi for uddannelse, læring og it” http://www.it-strategi.uvm.dk/frameset.php3).  

I perioden fra VKO regeringens tiltrædelse i 2001 og frem til 2007, har Danmark således stået i det man kan kalde for et strategisk tomrum i forhold til at have en national strategi med fokus på læring og it. Perioden har været præget af en slags spredt fægtning, hvor regeringen har lanceret mange forskellige enkeltstående projekter og initiativer indenfor forskellige områder (mange er nævnt i strategiteksten ”National strategi for ikt-støttet læring, se nedenfor).

I juni 2007 lancerede VTU i samarbejde med IT- og Telestyrelsen – under VKO regeringen – Danmarks nye e-læringsstrategi “National strategi for ikt-støttet læring” (se: http://itst.dk/static/National_strategi_for_IKT-stoettet_laering/index.htm). 

Strategien tager afsæt i følgende definition af e-læring:

”E-læring er en standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor indholdet, eller dele heraf, formidles via informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Kommunikation og samarbejde mellem deltagerne indbyrdes og mellem deltagerne og underviseren kan også foregå helt eller delvist via IKT.

E-læring kan anvendes enten til selvstudier eller som en integreret del af eksempelvis tilstedeværelsesundervisning og sidemandsoplæring.

E-læring har et klart læringsformål, og forløbene kan være af et minut eller af flere års varighed.” (kap. 1).

Læs mine kommentarer til strategien: Kommentarer til National strategi for ikt-støttet læring

On-Line writings – Copyright

The online writings on this website may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also copy or download them for your own personal use. However, the writings must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author’s explicit permission.

Please note that if you copy my writings you must:

• include this copyright note

• you should observe the conventions of academic citation in a version of the following form:

e.g. Hansbøl, Mikala: “National strategi for IKT-støttet læring (2007)”, published at Mikala’s Klumme – A researcher’s blog: https://mikalasklumme.wordpress.com/2007/11/14/national-strategi-for-ikt-st%c3%b8ttet-l%c3%a6ring-2007/. Version 11th December 2007. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: